στενή πύλη, Ιησούς Χριστός, καλεί

Ποια είναι η στενή πύλη; Ποιόν δρόμο μας καλεί να διαβούμε Ο Ιησούς; Η λογική μας, αναφορικά με την ζωή, σχετίζεται με την θεϊκή;