Η σκοτεινή πλευρά, Διάβολος, πραγματικό πρόσωπο

Υπάρχει μη υλικός κόσμος κι αν υπάρχει έχει σκοτεινή πλευρά; Ο Διάβολος είναι πραγματικό πρόσωπο ή όλα αυτά είναι της φαντασίας μας; Η Αγία γραφή μας πληροφορεί με τον καλύτερο τρόπο.