Πληροφορίες για την Αγία Γραφή

H Αγία Γραφή είναι μια βιβλιοθήκη 66 βιβλίων, που έχουν γραφτεί από 44 συγγραφείς στη διάρκεια 1500 ετών. Τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκαν από το 1400-400 π.Χ. και τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν από το 50-100 μ.Χ.