καταστροφή, κόλαση, φωτιά

Η αιώνια καταστροφή του Διαβόλου και των ασεβών