προσευχή Κυρίου

Η προσευχή του Κυρίου στο όρος των Ελαιών . Κατά Ιωάννην 17