«Όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Yιό του […] για να εξαγοράσει αυτούς που ήσαν κάτω από τον νόμο, ώστε να λάβουμε την υιοθεσία» (Προς Γαλάτας 4:4-5).

Η πρωτοβουλία του Θεού

Όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, ο Θεός πήρε την πρωτοβουλία να τους αναζητήσει. Το ένοχο ζευγάρι, ακούοντας τη φωνή του Δημιουργού τους, δεν έτρεξαν χαρούμενα να Τον συναντήσουν, όπως έκαναν πριν.

Αντίθετα, κρύφθηκαν. Αλλά ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε. Πιο επίμονα τους κάλεσε: «Πού είστε;»

Με βαθιά λύπη, ο Θεός σκιαγράφησε τις συνέπειες της ανυπακοής τους – τον πόνο, τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν. Και όμως στην απόλυτα απελπιστική τους κατάσταση αποκάλυψε ένα θαυμάσιο σχέδιο, υποσχόμενος την τελική νίκη κατά της αμαρτίας και του θανάτου (Γένεση 3:15).

Η υπόσχεση της σωτηρίας

Αφότου ο Αδάμ και η Εύα άκουσαν για πρώτη φορά την υπόσχεση της σωτηρίας προσδοκούσαν την ταχεία εκπλήρωσή της.

Με χαρά καλωσόρισαν τον πρώτο τους γιό ελπίζοντας ότι αυτός θα ήταν ο Ελευθερωτής αλλά οι ελπίδες τους δεν εκπληρώθηκαν. Αυτοί που πρωτάκουσαν την υπόσχεση της αποκατάστασης της ανθρωπότητας, πέθαναν χωρίς να δούν την επαλήθευσή της.

Από της μέρες του Ενώχ, η υπόθεση επαναλήφθηκε μέσο των πατριαρχών και προφητών, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα της παρουσίας Του. Και όμως Εκείνος δεν ήρθε.

Η ώρα της έλευσης του Χριστού

Η προφητεία του Δανιήλ τον καιρό της έλευσής Του, αλλά λίγοι ερμήνευαν σωστά το μήνυμα. Ο ένας αιώνας διαδέχονταν τον άλλον. Η φωνή των προφητών έπαψε.

Αλλά όπως τα άστρα στον απέραντο κύκλο της καθορισμένης τους τροχιάς, έτσι και οι υποσχέσεις του Θεού δεν γνωρίζουν ούτε βιασύνη ούτε καθυστέρηση.

Κατά τον ίδιο τρόπο είχε προκαθοριστεί η ώρα της έλευσης του Χριστού. Όταν το μεγάλο ρολόι του χρόνου έδειξε την ώρα εκείνη, ο Ιησούς γεννιότανε στη Βηθλεέμ.

«Όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Yιό Του…»

Διάβασε επίσης:

Η βιογραφία Του γράφτηκε πριν Αυτός γεννηθεί

Θεός ο Υιός

Ο Χριστός ήρθε για να έχουμε ζωή σε αφθονία