Το θείο και ταυτόχρονα ανθρώπινο φαινόμενο

Το θείο και ταυτόχρονα ανθρώπινο φαινόμενο