Το γεγονός ότι έχουν εκπληρωθεί πολλές προφητείες της που περιγράφονται στις σελίδες της αυξάνει την πίστη μας στην Αγία Γραφή. Καθώς μελετάμε την παγκόσμια ιστορία υπό το φως αυτών των προφητειών αυξάνεται η πεποίθηση μας για την αυθεντικότητά της.

Θυμηθείτε μια πολύ απλή και υπέροχη προφητεία όπου ο Θεός δίνει σε έναν Βαβυλώνιο βασιλιά το περίγραμμα της ιστορίας από την εποχή του μέχρι το τέλος του κόσμου. Διαβάστε αυτό το αξιοσημείωτο όνειρο στο δεύτερο κεφάλαιο βιβλίου του Δανιήλ.

Ο Θεός περιγράφει στον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα τα τέσσερα μεγάλα βασίλεια του κόσμου από την εποχή του μέχρι την εποχή μας: Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα και Ρώμη. Στη συνέχεια, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία χωρίζεται σε δέκα τμήματα, τα οποία αποτελούν τα ευρωπαϊκά έθνη που υπάρχουν σήμερα. Ο μεγάλος Βασιλιάς, ο οποίος εκπροσωπείται από την πέτρα που κόβεται από το βουνό χωρίς χέρια, συμβολίζει τον ερχομό του Ιησού και την αιώνια βασιλεία Του.

Στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου του Δανιήλ υπάρχουν οι ίδιες πληροφορίες αλλά παρουσιάζονται με έναν διαφορετικό τρόπο και με επιπρόσθετες λεπτομέρειες.

Προφητείες στην Αγία Γραφή

Πολλές προφητείες της Αγίας Γραφής δόθηκαν ακόμη και εκατοντάδες χρόνια πριν από την εκπλήρωσή τους. Ωστόσο, τα γεγονότα συνέβησαν ακριβώς όπως η προφητεία περιέγραφε ότι θα συμβούν.

Γιατί θα πρέπει να πιστέψουμε ότι η Αγία Γραφή είναι αληθινή;

Κατ’ αρχήν, μόνο ο Θεός μπορεί να προβλέψει τα γεγονότα εκατοντάδες χρόνια πριν αυτά συμβούν. Δεύτερον, καθώς μελετάμε την Αγία Γραφή βρίσκουμε τις απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα του σήμερα, παρόλο που γράφτηκε αιώνες πριν.

Διάβασε μια επισκόπηση των προφητειών του βιβλίου του Δανιήλ, για τη προφητεία στο Δανιήλ 7 και για τη προφητεία στο Δανιήλ 8.