Χριστιανισμός στην Ελλάδα

Μέχρι πρόσφατα σχεδόν όλοι οι Έλληνες θεωρούσαμε τον Χριστιανισμό ως αναπόσπαστο και περήφανο κομμάτι της ελληνικής μας κληρονομιάς. Όχι όμως πια.