σεξουλική επαφή

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή τα άτομα που έρχονται σε σεξουαλική επαφή, ανεξάρτητα αν υπάρχει σύλληψη ή όχι, λαμβάνουν μέρος σε μια ένωση που δεν μπορεί ποτέ να ακυρωθεί.