ζωή μέσω του ρεαλισμού της Πίστης.

Ο Λόγος του Θεού αποκαλεί αναπολόγητους τους ανθρώπους που προτίμησαν τους μάταιους συλλογισμούς και την ψευδώνυμη γνώση από την ταπεινή ομολογία ότι τόσο για αυτά που ερμηνεύονται με τη λογική, όσο και για αυτά που γίνονται κατανοητά δια του πνεύματος, αλλά και για αυτά που για την ώρα δεν υπάρχει ερμηνεία, η αιτία, ο σκοπός και το νόημα ήταν, είναι και θα είναι στους ατελεύτητους αιώνες ο Θεός της Αγίας Γραφής.