Ο Θεός, δημιουρφία, πλάσματα

ο Θεός, ακριβώς επειδή είναι η πηγή της Δημιουργίας και η ουσία της Αγάπης, νοιάζεται για τα πλάσματά Του που τα θεωρεί παιδιά Του.