ο Ιωάννης ο Βαπτιστής

ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εκφωνούσε λόγο με διαχρονικές προεκτάσεις