το ενδιαφέρον μας για τους συνανθρώπους μας

«Αγαπητοί, σας παρακαλώ, ως ξένους και παρεπίδημους, […] να έχετε καλή τη διαγωγή σας ανάμεσα στα έθνη, ώστε ενώ σας καταλαλούν σαν κακοποιούς, από τα καλά έργα, όταν τα δουν, να δοξάσουν τον Θεό κατά την ημέρα της επίσκεψης» (Α΄ Πέτρου, 2:11-12).