αντισταθείτε στον διάβολο, και θα φύγει από σας

νδιαφέρεται ο Θεός για την πολιτική κατάσταση στον τόπο μας; Θα ήταν τραγικό λάθος να θεωρήσουμε το αντίθετο. Όχι μόνο ενδιαφέρεται, αλλά και συμμετέχει στα προβλήματά μας.