ιδιαίτερα δύσκολες και πιεστικές μέρες

Από τις περισσότερες συζητήσεις, εξάγεται το συμπέρασμα πως ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει ένα διαρκές άγχος, μία ψυχοφθόρα ανησυχία, μία υπερένταση, ανεξήγητη κάποιες φορές ή και εξηγήσιμη, συναισθήματα που επιδεινώνονται μέσα στο πλαίσιο της γενικευμένης ηθικής, πνευματικής, οικονομικής και πολιτικής κρίσης της εποχής μας.