Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι στις εσχατολογικές προφητείες της Αγίας Γραφής προβλέπεται πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Ισχύει, όμως, αυτό στην πραγματικότητα;

Οι προφητείες της Αγίας Γραφής όντως προβλέπουν έναν πόλεμο κατά τον έσχατο καιρό.

Στο 11ο και 12ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ περιγράφεται ένας μακροχρόνιος πόλεμος μεταξύ του Βασιλιά του Βορρά και του Βασιλιά του Νότου.

Ο πόλεμος αυτός αρχίζει την εποχή της Περσικής Αυτοκρατορίας και εκτείνεται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Ο πόλεμος των έσχατων καιρών

Διαβάζοντας τα κεφάλαια αυτά παρατηρούμε ότι με το πέρασμα των αιώνων οι διαμαχόμενες δυνάμεις αλλάζουν (για λεπτομέρειες διάβασε το Παράρτημα 3 στο Βιβλίο).

Στην αφήγηση των γεγονότων του πολέμου το σημείο που αφορά τους έσχατους καιρούς βρίσκεται στον Δανιήλ 11:40:

«Στον έσχατο καιρό, ο Βασιλιάς του Νότου θα συγκρουστεί μαζί του· και ο Βασιλιάς του Βορρά θα έρθει εναντίον του σαν ανεμοστρόβιλος, με άμαξες, και με καβαλάρηδες, και με πολλά πλοία· και θα έρθουν στους τόπους, και θα πλημμυρίσουν, και θα διαβούν».

Το πεδίο μάχης — η Μέση Ανατολή

Ο μακροχρόνιος πόλεμος του 11ου κεφαλαίου του Δανιήλ ξεκινά με μια επίθεση του Βασιλιά του Νότου έναντι του Βασιλιά του Βορρά.

Συγκρίνοντας την ροή της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο με την σκιαγράφηση που βρίσκεται στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ, μας φανερώνεται πως ο Βασιλιάς του Νότου στο τέλος του κόσμου θα είναι το Ισλάμ και ο Βασιλιάς του Βορρά θα είναι μια συμμαχία Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών δυνάμεων (διάβασε το Παράρτημα 3 στο Βιβλίο).

Στο χωρίο Δανιήλ 11:41-46 μας αποκαλύπτει επίσης ότι το πεδίο της μάχης των έσχατων καιρών θα είναι η Μέση Ανατολή.

Ακόμα, στο χωρίο αυτό σημειώνεται πως οι δυνάμεις του Βορρά υπερισχύουν των δυνάμεων του Νότου. Ωστόσο, η νίκη του θα είναι προσωρινή: «θαρθει στο τέλος του, και δεν θα υπάρχει εκείνος που να τον βοηθάει» (Δανιήλ 11:46).

Η ήττα του βασιλιά του Βορρά ακολουθείται από έναν θλιβερό «καιρό θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος, μέχρις εκείνον τον καιρό» (Δανιήλ 12:1)[1].

Διάβασε επίσης:

Η προφητείες προβλέπουν έναν πυρηνικό πόλεμο;

Τα σημεία της δεύτερης έλευσης του Ιησού

Ο πόλεμος στον Ουρανό


 

[1] Ύστερα από αυτά τα γεγονότα ακολουθεί η Δευτέρα Παρουσία, η απελευθέρωση του καταδυναστευμένου λαού του Θεού, η ανάσταση των πιστών νεκρών και η ίδρυση του αιώνιου βασιλείου του Θεού (εδ. 1-4).