Πίστη, Θεός, κριτική σκέψη

γνωρίζω ότι όπως ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι θα επιστρέψει και δεύτερη φορά για να βάλλει κάθετι στην τάξη και να ξαναφέρει τον κόσμο μας στην αρχική, εδεμική τελειότητα του. Υπό αυτό το πρίσμα, η ζωή έχει νόημα.