τιμωρία, κρίση

Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι η Κρίση του Θεού έχει να κάνει με την αποκατάσταση των σχέσεων, με δικαιοσύνη και με ειρήνη, αλλά όχι με τιμωρία.