εμπειρίες αποστασίας ή υπακοής του λαού Ισραήλ

είναι εξίσου ωφέλιμο για την πνευματική μας αύξηση να επιδιώκουμε να ανακαλύψουμε αυτό που ο Θεός θέλει να μας διδάξει μέσα από τις εμπειρίες αποστασίας ή υπακοής του λαού Ισραήλ.