Μέντιουμ και το Μέλλον Σου

Η επιθυμία μας να γνωρίσουμε το μέλλον είναι έμφυτη μέσα μας. Κάποιοι την παραβλέπουν. Άλλοι προσπαθούν να την ικανοποιήσουν τρέχοντας σε μέντιουμ, αστρολόγους, στον Μ-μπα Μαριτζιάν. Κάποιοι όμως στρέφονται στην Αγία Γραφή και εκεί τελικά βρίσκουν τις απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα που έχουν.