Γλωσσολαλιά

Ο Θεός θέλει να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις προς σωτηρία. Ποτέ δεν παρακάμπτει τη λογική μας διάσταση.