Εξέλιξη; Τα απολιθώματα

θεωρία της εξέλιξης; Τα απολιθώματα λένε ένα τεράστιο ΌΧΙ!