ανοσοποιητικό

Ο μόνος τρόπος για να έχετε δυνατό ανοσοποιητικό σε κρίσιμες περιόδους, είναι όταν καθημερινά έχετε καλές φυσικές, διανοητικές και πνευματικές συνήθειες