«Και οι υπόλοιποι φονεύθηκαν με τη ρομφαία του καθήμενου επάνω στο άλογο, η οποία έβγαινε από το στόμα Του· και όλα τα όρνεα χόρτασαν από τις σάρκες τους» Αποκάλυψη 19:21 .

Παρόλο που αυτό το εδάφιο επικεντρώνεται στην Βιβλική καταστροφή των ασεβών, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι περιγράφεται η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, το γεγονός που προσμένει η Εκκλησία από τότε που ο Χριστός αναλήφθηκε στον ουρανό με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει.

Ο άγγελος στην ανάληψη είπε στους αποστόλους: «Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από σας στον ουρανό, θα έρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό» (Πράξεις 1:11), δηλαδή, αυτοπροσώπως και ορατά.

Ο Χριστός υποσχέθηκε: «Όπως η αστραπή βγαίνει από ανατολάς, και φαίνεται μέχρι δυσμάς, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Ματθαίον 24:27). Αναφέρει μετά το δείπνο των όρνεων – «Επειδή, όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευτούν και οι αετοί» (εδάφιο 28).

Τα φυσικά φαινόμενα που θα συνοδεύουν την επιστροφή Του

Ο Χριστός αναρίθμησε τα φυσικά φαινόμενα που θα συνοδεύουν την επιστροφή Του: «Κι αμέσως, ύστερα από τη θλίψη εκείνων των ημερών, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, και το φεγγάρι δεν θα δώσει το φως του, και τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό, και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν» (εδάφιο 29).

Στο Ευαγγέλιο κατά Λουκάν προσθέτει: «Κι επάνω στη γη στενοχώρια των εθνών με απορία, και θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα» (Λουκάν 21:25). Ο απόστολος Ιωάννης, στην Αποκάλυψη 6, αναφέρει τα ίδια σημεία και προσθέτει: «Έγινε μεγάλος σεισμός… και κάθε βουνό και νησί κινήθηκαν από τους τόπους τους» (Αποκάλυψη 6:12-14).

Ο Χριστός καταλήγει λέγοντας: «Και τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό· και, τότε, θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης και θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται επάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και πολλή δόξα. Και θα αποστείλει τους αγγέλους του με δυνατή φωνή σάλπιγγας· και θα συγκεντρώσει τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ανέμους, από τις άκρες των ουρανών μέχρι τις άλλες άκρες τους» (Ματθαίον 24:29-31).

Ο απόστολος Παύλος περιγράφει το ίδιο γεγονός στην Α΄ Θεσσαλονικείς 4:16:17: «Δεδομένου ότι, ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα· έπειτα, εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους με σύννεφα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα», «επειδή, θα σαλπίσει, και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι, κι εμείς θα μεταμορφωθούμε» (Α΄ Κορινθίους 15:52).

Τα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας

Συνεπώς, βλέπουμε πως:

  • Οι «βασιλιάδες της γης» και «οι υπόλοιποι» που έχουν απορρίψει τον Θεό θα είναι «συγκεντρωμένοι» εναντίον του λαού του Θεού,
  • Σημεία θα φανερωθούν στον ήλιο, στο φεγγάρι και στα αστέρια και ο ουρανός θα σαλευτεί, η θάλασσα θα βοά και θα συμβεί ένας μεγάλος σεισμός,
  • Το «Σημείο του Ιησού» θα φανερωθεί στον ουρανό και μετά ο Ιησούς θα παρουσιαστεί στα σύννεφα μαζί με μυριάδες αγγέλων,
  • Οι ασεβείς θα καταστραφούν από «την επιφάνεια της παρουσίας Του»,
  • «Αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν»,
  • Εκείνοι μαζί με τους δικαίους που έζησαν μέχρι την Παρουσία Του θα λάβουν καινούργια, άφθαρτα σώματα και θα αρπαχτούν από τους αγγέλους, για να είναι μαζί Του.

Αυτή θα είναι η ημέρα, όταν ο Χριστός θα εκπληρώσει την υπόσχεσή Του: «Ας μην ταράζεται η καρδιά σας· πιστεύετε στον Θεό, και σε μένα πιστεύετε. Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικήματα· ειδάλλως, θα σας έλεγα· πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι και θα σας παραλάβω κοντά σε μένα, για να είστε κι εσείς, όπου είμαι εγώ» (Ιωάννην 14:1-3).

Καθώς πλησιάζουμε στη Δευτέρα Παρουσία τα γεγονότα θα εκτυλίσσονται με γρήγορους ρυθμούς και οι τελευταίες ενέργειες του Θεού θα ακολουθούν η μια την άλλη. Τώρα, καθώς η γη κλονίζεται στο χείλος της αιωνιότητας, είναι η ώρα να γυρίσεις πίσω στην αγκαλιά του στοργικού Ουράνιου Πατέρα, ο οποίος θέλει να σε σώσει από την Βιβλική καταστροφή.

Διάβασε επίσης:

Ένα συμβολικό μονοπάτι

Αποσαφηνίζοντας τον θάνατο

Που θα ζήσουμε στην αιωνιότητα;