πνευματικά νεκρός, ζωή

Εξετάζοντας το θέμα της ζωής από την πνευματική σκοπιά, θα λέγαμε ότι βασική διδασκαλία της Βίβλου είναι πως ο άνθρωπος δεν έχει ζωή, όταν είναι πνευματικά νεκρός.