«Eπειδή, η προσωρινή ελαφριά μας θλίψη κατεργάζεται σε μας, από υπερβολή σε υπερβολή, αιώνιο βάρος δόξας· για τον λόγο ότι, εμείς δεν ατενίζουμε σ’ αυτά που βλέπονται, αλλά σ’ αυτά που δεν βλέπονται· επειδή, αυτά που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ αυτά που δεν βλέπονται είναι αιώνια». (Επιστολή προς Β΄ Κορινθίους, 4: 17, 18)

Η περικοπή αυτή θέτει ενώπιον του αναγνώστη απρόσμενους λεκτικούς συνδυασμούς, που, όμως, αποκαλύπτουν τη δύναμη εκπληκτικών αληθειών. Αρχικά, ας σταθούμε στην έκφρασηπροσωρινή ελαφρά θλίψις, η οποία, πραγματικά, μας ξαφνιάζει, γιατί θεωρούμε πως μια θλίψη δεν μπορεί ποτέ να είναι… ελαφριά και μόνο αυτοί που βρίσκονται στο καμίνι της, μπορούν να νιώσουν όλη την πίεση και τη στέρηση που τη συνοδεύουν.

Παρ’ όλα αυτά, η  Άγια Θεοπνευστία επέλεξε αυτή τη διατύπωση για όλους τους πόνους που βιώσαμε και βιώνουμε σε αυτή τη γη. Τι σημαίνει αυτό; Σίγουρα, αυτό που δε σημαίνει είναι πως ο Κύριός μας είναι άσπλαχνος και αδιάφορος με οτιδήποτε μας καταθλίβει. Αυτό που, σίγουρα, όμως, σημαίνει είναι πως αυτά τα λόγια στην ουσία εμπεριέχουν την πρόσκληση του Ιησού Χριστού να αντιμετωπίσουμε τη δοκιμασία μας μέσα από τη Δική Του Οπτική. Αυτό δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται με την προχειρότητα και την επιπολαιότητα των εύκολων λύσεων.

Εκείνο που χρειάζεται είναι η ειλικρινής εκδήλωση της εμπιστοσύνης μας ότι ο Ζωντανός Θεός πράγματι ενδιαφέρεται για εμάς, όσο δεν μπορούμε ποτέ να μετρήσουμε, και ακόμα περισσότερο πράγματι επιθυμεί να μοιραστεί μαζί μας αλήθειες που θα αλλάξουν μια για πάντα τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες μας.

Δεν είναι σκοπός του παρόντος κειμένου να ωραιοποιήσει τις καταστάσεις της οδύνης μας, ούτε να ισοπεδώσει με αδιαφορία τα συναισθήματα του πόνου μας. Εκείνο που πιστεύουμε ότι αξίζει να μιλήσει στην καρδιά μας είναι η αλήθεια πως, όσο βαθιά και αν είναι η θλίψη μας, εργάζεται εις ημάς, καθ’ υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης∙. Αυτά τα παράξενα, εκ πρώτης όψεως, λόγια περιέχουν όλη τη δύναμη της Παρηγοριάς και της Ενίσχυσης, που αστείρευτα ξεχειλίζουν από τα Σπλάχνα του Θεού Πατέρα μας.

Ο Ζωντανός Θεός μας είναι ο Μόνος που έχει τη Δύναμη να εργαστεί για τον καθένα/ την καθεμία από εμάς, ήδη από αυτή τη ζωή, την ουράνια πραγματικότητα, μέσα στη βίωση της οποίας αποκαλύπτεται η σύγκριση ανάμεσα στις θλίψεις του παρόντος καιρού και στη Δόξα του μέλλοντος καιρού.

Στην περικοπή μας, με ένα θαυμάσιο τρόπο, αντιδιαστέλλονται η έννοια της ελαφρότητας (ελαφρά θλίψις) και του βάρους (βάρος δόξης) και, τελικά, εκείνο που επιθυμεί ο Θεός να συνειδητοποιήσουμε είναι πως η πραγματική υπερβολή δεν είναι στο μέγεθος αυτών που μας δοκιμάζουν. Η υπερβολή είναι μόνο στην εκδήλωση της Αγάπης και της Πρόνοιας του Θεού, που μπορούν να μετατρέψουν κάθε βουνό θλίψης σε κοιλάδα ασύλληπτης ευεργεσίας.

Αυτή η ευλογημένη θεώρηση μπορεί να γίνει η παντοτινή στάση ζωής μας, μόνο με τη δική μας επιλογή να αξιολογήσουμε τις δοκιμασίες μας, με οδηγό την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στην υπερβολική Καλοσύνη του Θεού. Τα βλεπόμενα (η επικέντρωση στη δοκιμασία) μπορούν να μας καθηλώσουν σε μόνιμο αρνητισμό, ενώ τα μη βλεπόμενα (τα Θεία Σχέδια) κλείνουν μέσα τους τον δυναμίτη της εκπληκτικής Θείας Πρόνοιας.

Ακόμα και αν εμείς βλέπουμε μόνο το σκληρό παρόν, ο Θεός δε σταματά να εργάζεται, αποβλέποντας στην ενδυνάμωση της πίστης μας και στον εξαγνισμό του χαρακτήρα μας. Κάθε εξαγνιστική εμπειρία μας ωριμάζει πνευματικά και ομορφαίνει την ψυχή μας, με την αρετή της ταπεινοφροσύνης και της επιθυμίας μας να είμαστε συνοδοιπόροι στις δοκιμασίες των συνανθρώπων μας.

Μόνο επειδή βιώσαμε και εμείς επώδυνες εμπειρίες, διδαχτήκαμε από τον Θεό την έννοια της πραγματικής συμπαράστασης στον πλησίον μας και καλούμαστε να σταθούμε στους γύρω μας με οικτιρμούς χαρισμένους από τον Θεό. Θα μπορούσαμε να γράφουμε σελίδες ολόκληρες για την ευρύτητα των μη βλεπομένων, όμως και πάλι δε θα τα εξαντλούσαμε, ακριβώς γιατί τα αόρατα έχουν υφανθεί από την ανεξάντλητη Αγάπη του Θεού μας.

Ας είναι η προσευχή μας να πορευόμαστε στις δοκιμασίες μας με τη σθεναρή πίστη ότι, πίσω από το καταπέτασμα του πόνου, δεν παύουν ποτέ να υπάρχουν μια άγια Αλήθεια, μία αλάνθαστη Σοφία και μια απερίγραπτη Χάρη.

Μ.Μ.