λόγια, δικαιωθείς, κατακριθείς

Μόνο οι καθαρές σκέψεις και η γλώσσα που αγιάζονται από τον Θεϊκό Νου, οδηγούν σε πράξεις κατά την Καρδιά του Λατρεμένου Θεού μας.