γυναίκες, γάμος

Βασιλιάς που είχε τέσσερις γυναίκες