ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Αποκάλυψη κεφάλαιο 9 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - το κείμενο9:1,2 Η ΑΒΥΣΣΟΣ9:3, 7-9 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΙΔΩΝ9:4-6 ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ 144.000Η ΑΡΠΑΓΗ: ΠΟΤΕ;9:4,5,10 ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ - ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΦHΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ; 9:13,14 Η ΕΚΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ, ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΛΙΜΟΝΟ9:15-21 ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝΕΤΑΙ

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ 144.000

Ένα από τα κύρια θέματα της Αποκάλυψης είναι ότι ο κόσμος έχει πλανηθεί από το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα που ονομάζεται “Βαβυλώνα” και ότι ο Θεός καλεί τους ανθρώπους να βγουν από τη Βαβυλώνα και να γίνουν υπήκοοι της Βασιλείας Του. Το κεφάλαιο 18 παρουσιάζει το κάλεσμα, το οποίο γίνεται από έναν ισχυρό άγγελο (συμβολίζει τους ανθρώπους του Θεού) που λέει, “Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριο δαιμόνων... Βγείτε έξω απ’ αυτή, ο λαός μου, και μη συγκοινωνήσετε στις αμαρτίες της, και μην πάρετε από τις πληγές της” (Αποκάλυψη 18:1-4). Στο κεφάλαιο 14 παρουσιάζονται οι 144.000 (εδ. 1-5), ακολουθούμενοι από τρεις αγγέλους που φέρουν ένα ισχυρό μήνυμα προς τον κόσμο, προτρέποντας τους ανθρώπους να λατρεύσουν τον Δημιουργό και να βγουν από τη Βαβυλώνα. Εδώ χρησιμοποιείται η ίδια φράση, όπως και στο κεφάλαιο 18: “Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα” (εδ. 4). Στο έβδομο κεφάλαιο συναντάμε πάλι τους 144.000 να είναι “σφραγισμένοι από κάθε φυλή των γιων Ισραήλ” (Αποκάλυψη 7:4). Αμέσως μετά ο Ιωάννης βλέπει “ένα μεγάλο πλήθος, το οποίο κανένας δεν μπορούσε να απαριθμήσει, από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες... ντυμένοι με λευκές στολές” (Αποκάλυψη 7:9). Ο Ιωάννης ακούει την ερώτηση, “Αυτοί οι ντυμένοι με τις λευκές στολές, ποιοι είναι, και από που ήρθαν;” (εδ. 13). Η απάντηση είναι: “Αυτοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη, και έπλυναν τις στολές τους, και τις λεύκαναν στο αίμα του Αρνίου” (εδ.14).

Ανακεφαλαιώνοντας:

· Στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφονται οι 144.000 και μετά βλέπουμε ένα μεγάλο πλήθος, ‘να βγαίνει από τη μεγάλη θλίψη’.

· Στο κεφάλαιο 14 αναφέρονται και πάλι οι 144.000 και μετά εκείνοι (που συμβολίζονται από τους τρεις αγγέλους) μεταδίδουν το μήνυμά τους, συμπεριλαμβανομένης της αγγελίας, “Έπεσε η Βαβυλώνα”.

· Στο κεφάλαιο 18 ένας ‘άλλος άγγελος’ μεταδίδει το ίδιο ισχυρό μήνυμα, “Έπεσε η Βαβυλώνα... Βγείτε έξω απ’ αυτή, ο λαός μου”.

Συγκρίνοντας αυτές τις περικοπές, είναι προφανές ότι οι 144.000 είναι εκείνοι που καλούν το μεγάλο πλήθος να εξέλθει από τη Βαβυλώνα στη μεγάλη θλίψη (βλ. κεφάλαιο 7:9,10 Το Μεγάλο Πλήθος και 11:3-6 Ποιοι είναι οι Δυο Μάρτυρες; ). Ένα μεγάλο πλήθος έφυγε από την Αίγυπτο μαζί με τους Ισραηλίτες, όντας πεπεισμένοι από τη διάκριση που είδαν μεταξύ του λαού Ισραήλ (που προστατεύτηκε από τον Θεό) και των Αιγυπτίων (που Τον απέρριψαν αλαζονικά). Παρομοίως, στη μεγάλη θλίψη ένα μεγάλο πλήθος θα πειστεί, όταν δει, όχι μόνο την προστασία των 144.000, αλλά και όταν ακούσει το ισχυρό μήνυμά τους και δει το χαρακτήρα του Χριστού να αντανακλάται στη ζωή τους (τη σφραγίδα στο μέτωπό τους). Αυτό το θέμα αναλύεται στο κεφάλαιο 11.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: Η ΑΡΠΑΓΗ: ΠΟΤΕ;