ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Αποκάλυψη κεφάλαιο 9 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - το κείμενο9:1,2 Η ΑΒΥΣΣΟΣ9:3, 7-9 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΙΔΩΝ9:4-6 ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ 144.000Η ΑΡΠΑΓΗ: ΠΟΤΕ;9:4,5,10 ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ - ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΦHΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ; 9:13,14 Η ΕΚΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ, ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΛΙΜΟΝΟ9:15-21 ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝΕΤΑΙ

9:4-6 ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Από τη στιγμή που ο στρατός των ακριδών της Αποκάλυψης 9 ταυτίζεται με εκείνον που περιγράφεται στον Ιωήλ, η δράση του θα αντιπροσωπεύει κάποια μορφή στρατιωτικής επιχείρησης και πολεμικού εξοπλισμού. Ένας ζωγράφος έχει απεικονίσει μια συναρπαστική σύγκριση μεταξύ μιας ακρίδας και ενός πολεμικού ελικοπτέρου.[1] Ο οπλισμός των ακριδών φαίνεται να είναι αντισυμβατικός, προκαλώντας φρικτούς πόνους, αλλά όχι θάνατο, ίσως να πρόκειται για χημικά, βιολογικά ή πυρηνικά όπλα. “Και ειπώθηκε σ’ αυτές να μη βλάψουν το χορτάρι της γης ούτε κανένα χλωρό είδος ούτε κανένα δέντρο· παρά μονάχα τους ανθρώπους, που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού επάνω στα μέτωπά τους. Και δόθηκε σ’ αυτές η εντολή να μη τους θανατώσουν, αλλά να βασανιστούν πέντε μήνες· και ο βασανισμός τους ήταν σαν τον βασανισμό του σκορπιού, όταν χτυπήσει άνθρωπο. Και κατά τις ημέρες εκείνες οι άνθρωποι θα ζητήσουν τον θάνατο, και δεν θα τον βρουν· και θα επιθυμήσουν να πεθάνουν, και ο θάνατος θα φεύγει απ’ αυτούς” Αποκάλυψη 9:4-6.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι μέσα από το χάος που προκαλείται από μία καταστροφική στρατιωτική επίθεση, ίσως πυρηνική (οι πρώτες τέσσερις σάλπιγγες), ξεκινά μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση που προκαλεί μεγάλα δεινά. Ο λαός του Θεού προστατευμένοι από “τη σφραγίδα του Θεού επάνω στα μέτωπά τους” γλυτώνουν, ακριβώς όπως ο λαός Ισραήλ γλύτωσε από τις πληγές που έπεσαν στους Αιγύπτιους.[2] Δεδομένου ότι κάθε πόλεμος έχει δυο στρατόπεδα, είναι λογικό να θεωρηθεί ότι οι τέσσερις πρώτες σάλπιγγες περιγράφουν μια πρώτη επίθεση και ότι η πέμπτη σάλπιγγα είναι η αντεπίθεση. Μια προσεκτική σύγκριση των προφητειών της Αποκάλυψης 9, του Ιωήλ και του Δανιήλ 11 παρέχει ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των αντιπάλων.

Ο Ιωήλ επισημαίνει ότι ο στρατός των ακριδών θα ηττηθεί. “Θα απομακρύνω από σας τον πολέμιο από τον βορρά, και θα τον εξώσω σε άνυδρη και έρημη γη, με το πρόσωπό του προς την ανατολική θάλασσα και το πίσω του μέρος προς τη δυτική θάλασσα, και η δυσωδία του θα ανέβει, και η κακή οσμή του θα υψωθεί, επειδή έπραξε μεγάλα” (Ιωήλ 2:20). Υπάρχουν τέσσερα σημαντικά σημεία σε αυτή την περικοπή: 1) αυτός ο στρατός ονομάζεται, ‘ο πολέμιος του βορρά’, 2) ο πολέμιος του βορρά θα ηττηθεί, 3) θα ηττηθεί μεταξύ των δυο θαλασσών της Παλαιστίνης, την “ανατολική θάλασσα” (Νεκρά Θάλασσα) και τη “δυτική θάλασσα” (Μεσόγειος), 4) αυτό το γεγονός θα διαδραματιστεί την “ημέρα του Κυρίου” όταν “ο ήλιος και το φεγγάρι θα κατασκοτεινιάσουν” (Ιωήλ 2:1, 10), δηλαδή στο τέλος του κόσμου.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ[1] Πρόκειται για τον Joe Maniscalco, ο οποίος παρουσίασε σε μια σειρά διαφανειών με τον τίτλο “Revelation 9 and the Neutron Bomb” τις αναλογίες μεταξύ του στρατού των ακριδών και των σύγχρονων μέσων πολέμου.

[2] Γένεση 8:22,23, 9:4, 26, 10:23, 11:5-7.