ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Αποκάλυψη κεφάλαιο 6 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - το κείμενο6:1,2 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΙΠΠΕΑΣ6:3,4 Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΙΠΠΕΑΣ6:5,6 Ο ΤΡΙΤΟΣ ΙΠΠΕΑΣ6:7,8 Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΙΠΠΕΑΣ6:9,10 ΨΥΧΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ6:12-17 ΠΕΤΡΕΣ: ΠΕΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΜΑΣ

6:3,4 Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΙΠΠΕΑΣ

“Και όταν άνοιξε τη δεύτερη σφραγίδα, άκουσα το δεύτερο ζώο να λέει: Έλα και βλέπε. Και βγήκε ένα άλλο άλογο, κόκκινο· και σ’ αυτόν που καθόταν επάνω σ’ αυτό, δόθηκε να σηκώσει την ειρήνη από τη γη, και να σφάξουν ο ένας τον άλλον, και του δόθηκε μια μεγάλη μάχαιρα” Αποκάλυψη 6:3,4.

Το δεύτερο ζώο που αναγγέλλει το κόκκινο άλογο είναι σαν μοσχάρι, ένα σύμβολο θυσίας που όμως κάτω από την επιρροή της αμαρτίας θεωρείται επίσης σύμβολο ειδωλολατρίας (κεφ. 4:6-8 Τέσσερα Ζώα ) και σχετίζεται με τη φυλή Εφραΐμ. Παρόλο που ο Εφραΐμ έλαβε τις πιο πλούσιες ευλογίες από όλες τις φυλές, υπήρξε μια από τις δυο φυλές που πρωτοστάτησαν στην ειδωλολατρία. Ο Ιεροβοάμ, ο πρώτος βασιλιάς του διαιρεμένου Ισραήλ με καταγωγή από τον Εφραΐμ, έστησε χρυσά μοσχάρια στη Βαιθήλ, πόλη στην περιοχή του Εφραΐμ. Η ειδωλολατρία του, έθεσε τα θεμέλια για την αποστασία των μελλοντικών βασιλιάδων.[1]

Στο κάλεσμα “έλα και βλέπε” του δεύτερου ζώου ένα κόκκινο άλογο “βγήκε” . Το κόκκινο χρώμα συνήθως συμβολίζει την αμαρτία,[2] ακριβώς το αντίθετο από το λευκό: “αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν (βαθυκόκκινο), θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι, αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί” (Ησαΐας 1:18). Αυτό το άλογο αντιπροσωπεύει ανθρώπους που παρόλο που τα ονόματά τους βρίσκονται γραμμένα στο βιβλίο της Ζωής, χαρακτηρίζονται από μια ζωή αμαρτίας και ειδωλολατρίας. Γι’ αυτό το λόγο τα ονόματά τους θα διαγραφούν.[3]

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι ενώ τα άλλα τρία άλογα απλώς εμφανίστηκαν: “να, ένα άλογο, λευκό”, “να, ένα άλογο, μαύρο”, “να, ένα άλογο ωχρό” , το κόκκινο άλογο “βγήκε”. Στο αρχαίο κείμενο η λέξη που χρησιμοποιείται είναι “εξήλθεν” και είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται στη Α΄ Ιωάννου 2 όπου αναφέρονται οι “πολλοί αντίχριστοι”: “Βγήκαν (εξήλθαν) από ανάμεσά μας, αλλά δεν ήσαν από μας... βγήκαν από ανάμεσα μας, για να φανερωθούν ότι όλοι δεν είναι από μας” (Α’ Ιωάννου 2:19). Αυτό το εδάφιο περιγράφει ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι είναι Χριστιανοί, διατείνονται ακόμα ότι αντιπροσωπεύουν τον Χριστό ή ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός, στην πραγματικότητα όμως είναι αντίχριστοι.[4] Παρομοίως, η κατηγορία των ανθρώπων που συμβολίζονται με το κόκκινο άλογο ισχυρίζονται ότι είναι Χριστιανοί, αλλά η ζωή τους δείχνει ότι είναι ψευδοχριστιανοί. Προφανώς ο ιππέας τους είναι ο Σατανάς και φαίνεται από το έργο του: “σηκώνει την ειρήνη από τη γη” και προκαλεί τους ανθρώπους “να σφάξουν ο ένας τον άλλον” .

Είναι τα ζιζάνια ανάμεσα στο σιτάρι για τα οποία ο Χριστός προειδοποίησε (Ματθαίον 13:24-30). Ο Ιούδας ήταν ένα κόκκινο άλογο, όπως επίσης ο Ανανίας και η Σαπφείρα (Πράξεις 5:1-11). Οι θεολόγοι και οι θρησκευτικοί ηγέτες που έπεισαν τις εκκλησιαστικές συνόδους να επιτρέψουν τη λατρεία των εικόνων, των λειψάνων και των αγίων ήταν κόκκινα άλογα. Όπως είναι και οι τηλεοπτικοί ευαγγελιστές που κηρύττουν ένα διαστρεβλωμένο ευαγγέλιο ή που συλλαμβάνονται να διαπράττουν ανηθικότητες ή βρίσκονται ένοχοι διαφθοράς. Αλλά πιο συνηθισμένα ζιζάνια είναι τα μέλη της εκκλησίας που κοιμούνται την ώρα της λατρείας και μετά δημιουργούν αναστάτωση στις συναντήσεις των επιτροπών, μετατρέπουν τις συναντήσεις συμπροσευχής σε συναντήσεις κουτσομπολιού και έχουν σχέσεις μοιχείας, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται ως αγαθά και πιστά μέλη της εκκλησίας.

Στη σύγχρονη “χριστιανική” κοινωνία υπάρχουν εκατομμύρια ‘κόκκινων αλόγων’ που αδιαφορούν για τον Θεό και έχουν “στήσει” είδωλα πλούτου, υλικών αγαθών, εμφάνισης, εξουσίας και καλής φήμης που είναι πιο πολύτιμα για εκείνους από ότι είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Παρόλο που θεωρούν ότι είναι χριστιανοί έχουν επιλέξει να αγνοήσουν τον Χριστό και συνεπώς χάνουν την αιώνια ζωή που θα μπορούσαν να έχουν. Το πιο τραγικό όμως είναι ο πνευματικός θάνατος ως αποτέλεσμα των κόκκινων αλόγων, όταν αυτά ενεργά λαμβάνουν το όνομα του Χριστού και Τον παραποιούν μέσα από ψεύτικες διδασκαλίες, μη χριστιανική συμπεριφορά και πνευματική υποκρισία, οδηγώντας τους ειλικρινείς αναζητητές μακριά από τον Θεό. Σύμφωνα με το εδάφιο Εφεσίους 6:17, η “μάχαιρα του Πνεύματος” είναι “ο Λόγος του Θεού”. Ο ψεύτικος, διαστρεβλωμένος λόγος είναι “μια μεγάλη μάχαιρα” στα χέρια του διαβόλου που χρησιμοποιεί μέσω των ασεβών ‘δήθεν‘ Χριστιανών για να “σηκώσει την ειρήνη από τη γη” .

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 6:5,6 Ο ΤΡΙΤΟΣ ΙΠΠΕΑΣ[1] Π.χ. “Εντούτοις, ο Ιηού δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, από τα χρυσά μοσχάρια που ήσαν στη Βαιθήλ και στη Δαν” (Β’ Βασιλέων 10:29).

[2] Στην Αποκάλυψη το κόκκινο χρώμα συμβολίζει τον Σατανά και τους αγγέλους του: Ο Ιωάννης βλέπει ένα μεγάλο κόκκινο δράκοντα που είναι ο διάβολος και ο σατανάς” (Αποκάλυψη 12:3,9). Στο κεφάλαιο 17 “η μεγάλη πόρνη… ήταν ντυμένη με πορφύρα και κόκκινο” και “κάθεται επάνω σε ένα κόκκινο θηρίο, που ήταν γεμάτο από ονόματα βλασφημίας” (Αποκάλυψη 17:1-5).

[3] Βλ. Έξοδος 32;32,33, Ψαλμοί 9:5, 69:28, 109:13, Αποκάλυψη 3:5.

[4] Αντίχριστος σημαίνει είτε αντί του Χριστού ή ενάντια στον Χριστό.