ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Αποκάλυψη κεφάλαιο 5 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - το κείμενοΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ5:1 ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ;5:2-4 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ;5:5-7 ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ, Η ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙΟΤΟ ΣΦΑΓΜΕΝΟ ΑΡΝΙΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙΟ;ΓΙΑΤΙ ΣΦΑΓΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΡΝΙΟ;5:6 ΕΠΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΜΑΤΙΑ5:7,8 “ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ” - ΠΟΤΕ;5:9-14 ΤΟ ΑΡΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ

5:2-4 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ;

“Και είδα έναν ισχυρό άγγελο να κηρύττει με δυνατή φωνή: Ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες του; Και κανένας δεν μπορούσε μέσα στον ουρανό ούτε επάνω στη γη ούτε από κάτω από τη γη να ανοίξει το βιβλίο ούτε και να το βλέπει. Κι εγώ έκλαιγα πολύ, που δεν βρέθηκε κανένας άξιος να το ανοίξει και να διαβάσει το βιβλίο, ούτε και να το βλέπει” Αποκάλυψη 5:2-4.

Το βιβλίο της Ζωής περιέχει τα ονόματα του λαού του Θεού που “θα διασωθούν, κάθε ένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο” (Δανιήλ 12:1). Υπάρχει μόνο ένας άγγελος που αμφισβητεί το δικαίωμα να ανοιχθεί το βιβλίο που καθιστά δυνατή την απελευθέρωση των παιδιών του Θεού: “ο άγγελος της αβύσσου”,[1] ο Σατανάς, ο μεγάλος κατήγορος του Θεού και του λαού Του. “Ολόκληρος ο κόσμος είναι στην κυριαρχία του πονηρού” (Α’ Ιωάννη 5:19) φυλακισμένος στην “παγίδα του διαβόλου, από τον οποίο είναι παγιδευμένοι στο θέλημα εκείνου” (Β’ Τιμόθεο 2:26). Ως “κατήγορος των αδελφών” (Αποκάλυψη 12:10) υπενθυμίζει σε όλη την πλάση ότι “όλοι αμάρτησαν” και “ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος” (Ρωμαίους 3:23, 6:23). Δεν υπάρχει κάποιος “στον ουρανό ούτε επάνω στη γη ούτε από κάτω από τη γη” που να μπορεί να καταβάλει τα λύτρα: “Κανένας δεν μπορεί ποτέ να εξαγοράσει αδελφό ούτε να δώσει στον Θεό λύτρα γι’ αυτόν· επειδή, πολύτιμη είναι η απολύτρωση της ψυχής τους, και ανεύρετη για πάντα, ώστε να ζει αιώνια” (Ψαλμοί 49:7-9). Είναι λοιπόν εύλογο που “έκλαιγε πολύ” ο Ιωάννης, ένιωσε σαν τον Ιερεμία που είπε “Το μάτι μου θα κλάψει πικρά, και θα κατεβάσει δάκρυα· επειδή, το ποίμνιο του Κυρίου φέρνεται σε αιχμαλωσία” (Ιερεμίας 13:17).[2]

Εκτός και αν η ποινή για τις κατηγορίες των αμαρτιών εκείνων που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της Ζωής δεν εκπληρωθεί, κανείς δεν θα μπορέσει να σωθεί. Ο Θεός δεν κρίνει για να αποκλείσει ανθρώπους από τη Βασιλεία Του. Ο Σατανάς διεκδικεί κάθε άνθρωπο που έχει ζήσει (με εξαίρεση τον Χριστό). Ο Διάβολος φιλονίκησε ακόμα και για τον Μωυσή, έναν από τους πιο άγιους ανθρώπους που έζησαν ποτέ, έναν άνθρωπο που “ο Κύριος μιλούσε πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς ο άνθρωπος μιλάει στον φίλο του” (Ιούδα 9, Έξοδος 33:11). Οι αποδείξεις που ανατρέπουν τις κατηγορίες του Διαβόλου βρίσκονται στο βιβλίο της Ζωής,[3] αλλά έχει σφραγιστεί και κανείς δεν μπορεί να το ανοίξει. Αυτό όμως που δεν μπορεί να κάνει κανείς, το κάνει ο ίδιος ο Θεός, κατοχυρώνοντας το δικαίωμα να σώσει τους αμαρτωλούς μέσω της θυσίας Του στο πρόσωπο του Ιησού, του Αρνίου του Θεού.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 5:5-7 ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ, Η ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙΟ[1] Αποκάλυψη 9:1,11

[2] Κάποιοι μελετητές θεωρούν ότι το βιβλίο με τις επτά σφραγίδες αναφέρεται στην εξέλιξη των γεγονότων της ιστορίας του κόσμου στη χριστιανική περίοδο ή ότι είναι μια αποκάλυψη του μέλλοντος. Είναι όμως απίθανο ο Ιωάννης να κλαίει επειδή δεν μπορούσαν να ανοίξουν ένα βιβλίο ιστορίας. Στο βιβλίο της Ζωής υπάρχει καταγραμμένη ιστορία επειδή εκεί βρίσκονται οι προσωπικές υποθέσεις της ζωής κάθε ανθρώπου.

[3] Αποκάλυψη 20:12-15, 21:27