ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Αποκάλυψη κεφάλαιο 5 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - το κείμενοΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ5:1 ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ;5:2-4 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ;5:5-7 ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ, Η ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙΟΤΟ ΣΦΑΓΜΕΝΟ ΑΡΝΙΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΝΙΟ;ΓΙΑΤΙ ΣΦΑΓΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΡΝΙΟ;5:6 ΕΠΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΜΑΤΙΑ5:7,8 “ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ” - ΠΟΤΕ;5:9-14 ΤΟ ΑΡΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ;

Η Αγία Γραφή δεν ξεκαθαρίζει ποια ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της Ζωής. Σίγουρα αναφέρονται ονόματα πιστών Χριστιανών, ειδικότερα εκείνων που θυσιάστηκαν για τη μετάδοση του Ευαγγελίου. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει: “τον Κλήμη και τους υπόλοιπους συνεργάτες μου, των οποίων τα ονόματα είναι στο Βιβλίο της Ζωής” (Φιλιππησίους 4:3). Επίσης συμπεριλαμβάνονται oι πιστοί της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Μωυσής παρακάλεσε τον Θεό για το λαό του μετά την ειδωλολατρία τους με το χρυσό μοσχάρι: “Τώρα, αν συγχωρήσεις την αμαρτία τους... αν όχι, εξάλειψε με, παρακαλώ, από το βιβλίο σου, που έγραψες” (Έξοδος 32:32). Ο Αβραάμ αντιπροσωπεύει εκείνους που για κάποιο λόγο δεν γνώρισαν το όνομα του Ιησού, αλλά Τον γνώρισαν μέσα από τη φωνή του Αγίου Πνεύματος, είναι ο “πατέρας όλων εκείνων που πιστεύουν, ενώ βρίσκονται με την ακροβυστία, ώστε να λογαριαστεί και σ’ αυτούς δικαιοσύνη” (Ρωμαίους 4:11).

Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε πνευματικό σκοτάδι αλλά μέσα από την επιρροή του Αγίου Πνεύματος “ζητούν τον Κύριο, ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν” (Πράξεις 17:27). Ο Θεός τούς αποκαλύπτεται μέσα από τη δημιουργία: “τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερά… καθώς νοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του, και η αιώνια δύναμή του και η θεότητα” ώστε “οι εθνικοί, που δεν έχουν νόμο, κάνουν από τη φύση τους εκείνα που ανήκουν στον νόμο... οι οποίοι δείχνουν το έργο του νόμου να είναι γραμμένο μέσα στις καρδιές τους” (Ρωμαίους 1:20, 2:14,15). Αναμφίβολα όλοι αυτοί είναι γραμμένοι στο βιβλίο της Ζωής.

Φαίνεται ότι όσοι κάποια στιγμή ανταποκρίθηκαν στο Άγιο Πνεύμα έχουν τα ονόματά τους (μαζί με την περιγραφή της ζωής τους και τις προσωπικές τους καταστάσεις) γραμμένα στο βιβλίο της Ζωής. Αντίθετα, εκείνοι που αντιστάθηκαν ή αρνήθηκαν τις προτροπές του Αγίου Πνεύματος δεν βρίσκονται γραμμένοι εκεί. Το θηρίο στο κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης έχει εξουσία “επάνω σε… όλους αυτούς που κατοικούν επάνω στη γη, των οποίων τα ονόματα δεν γράφτηκαν στο Βιβλίο της Ζωής ” (Αποκάλυψη 13:7,8).

Επιπλέον, ονόματα που έχουν γραφτεί στο βιβλίο μπορεί να σβηστούν. Στο τέλος της Αποκάλυψης υπάρχει μια σοβαρή προειδοποίηση: “Αν κάποιος αφαιρέσει από τα λόγια του βιβλίου της προφητείας αυτής, ο Θεός θα αφαιρέσει το μέρος του από το Βιβλίο της Ζωής” (Αποκάλυψη 22:19). Ο Ιησούς είπε στην εκκλησία των Σάρδεων, “Όποιος νικάει, αυτός θα ντυθεί με λευκά ιμάτια· και δεν θα εξαλείψω το όνομά του από το Βιβλίο της Ζωής , και θα ομολογήσω το όνομά του μπροστά στον Πατέρα μου, και μπροστά στους αγγέλους του” (Αποκάλυψη 3:5). Αυτό το εδάφιο αναφέρεται στη σκηνή που περιγράφεται στην Αποκάλυψη κεφάλαια 4-7, όπου ανοίγεται το βιβλίο της Ζωής από “το σφαγμένο Αρνίο” . Σε αυτή την κρίση τα ονόματα εκείνων που δεν θα “νικήσουν” θα εξαλειφθούν, θα αφαιρεθούν από το βιβλίο.[1]

Συνοψίζοντας, η διερευνητική κρίση στην Αποκάλυψη 4-7 είναι ανάλογη με την τελετή της Ημέρας του Εξιλασμού στο αγιαστήριο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι μια περίοδος όπου όλα τα ίχνη της αμαρτίας εξαλείφονται (Πράξεις 3:19) από τα κατάστιχα εκείνων που συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον Θεό. Είναι επίσης μια περίοδος όπου τα ονόματα εκείνων που δεν έχουν κρατήσει μέχρι τέλους “βέβαιη την παρρησία και το καύχημα της ελπίδας” (Εβραίους 3:6), θα αφαιρεθούν από το βιβλίο της Ζωής.

Πολλοί τρομοκρατούνται με την ιδέα ότι θα κριθούν έχοντας υπόψη την αμαρτία στην καρδιά τους και την καταδίκη που αξίζουν. Αλλά πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι ο Θεός Πατέρας “με τέτοιον τρόπο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή” (Ιωάννην 3:16), Αυτός δίνει το βιβλίο της Ζωής στον Χριστό και ο Χριστός “το σφαγμένο Αρνίο” που έδωσε τη ζωή Του για εμάς είναι Εκείνος που θα το ανοίξει. Ο Θεός διενεργεί την κρίση γιατί θέλει να σωθούμε!

Ο Δανιήλ είδε ότι σκοπός της κρίσης είναι να σωθούν από αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας εκείνοι που αγαπάνε τον Θεό (οι ‘άγιοι’) ώστε να ζήσουν αιώνια στην ένδοξη Βασιλεία Του: “το κριτήριο κάθισε, και τα βιβλία ανοίχτηκαν… και η κρίση δόθηκε στους αγίους του Υψίστου· και ο καιρός έφτασε, και οι άγιοι πήραν τη βασιλεία... και η βασιλεία, και η εξουσία, και η μεγαλοσύνη των βασιλείων, που είναι κάτω από κάθε ουρανό, θα δοθεί στον λαό των αγίων του Υψίστου, του οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνια” (Δανιήλ 7:10,22,27). Αν και κάποιες φορές τα προβλήματα αυτού του κόσμου φαίνονται ανυπέρβλητα, ο Ιησούς υπόσχεται ότι μπορεί να κρατήσει ασφαλείς εκείνους που επιθυμούν να μείνουν κοντά Του. “Τα δικά μου πρόβατα ακούν τη φωνή μου, κι εγώ τα γνωρίζω· και με ακολουθούν. Κι εγώ δίνω σ’ αυτά αιώνια ζωή· και δεν θα χαθούν στον αιώνα, και κανένας δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου. Ο Πατέρας μου, ο οποίος μου τα έδωσε, είναι μεγαλύτερος από όλους· και κανένας δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι του Πατέρα μου” (Ιωάννην 10:27-29).

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 5:2-4 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ;[1] Η νίκη δεν έχει σχέση με το να είναι κάποιος “καλός” μέσω της ανθρώπινης προσπάθειας, αλλά έχει σχέση με τη χάρη του Θεού. “Και αυτοί τον νίκησαν με το αίμα του Αρνίου, και με τον λόγο της μαρτυρίας τους” (Αποκάλυψη 12:11. Βλ. κεφάλαιο 12:11,12 Νίκησαν με το Αίμα .)