ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Αποκάλυψη κεφάλαιο 4 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - το κείμενο4:1 ΜΙΑ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΞΙΛΑΣΜΟΥΟ ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ4:2-4 ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ4:5 ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΚΡΙΣΗΣΕΠΤΑ ΛΑΜΠΑΔΕΣ, ΕΠΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ4:6-8 ΤΕΣΣΕΡΑ ΖΩΑΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΥΛΕΣ4:9-11 ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ

4:9-11 ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ

“Και όταν τα ζώα προσφέρουν δόξα και τιμή και ευχαριστία σ’ αυτόν που κάθεται επάνω στον θρόνο, σ’ αυτόν που ζει στους αιώνες των αιώνων...” (Αποκάλυψη 4:9). Παρόλο που αυτοί οι άγγελοι ιθύνονται της κρίσης των διαφόρων τάξεων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και των εχθρών του λαού του Θεού, δεν είναι αντιπρόσωποι αυτών των ανθρώπων. Είναι αντιπρόσωποι των αγγέλων, όπως οι 24 πρεσβύτεροι είναι αντιπρόσωποι της ανθρώπινης φυλής και από τη θέση τους “στο μέσον του θρόνου” οδηγούν τη “χορωδία του σύμπαντος” σε ύμνους δοξολογίας και λατρείας (Αποκάλυψη 5:8,9, 7:11, 19:4). Το πρωταρχικό θέμα τους είναι η αγιότητα του Θεού (Αποκάλυψη 4:8), που μπορεί να είναι και ο λόγος που λαμβάνουν μέρος σε τέτοιο βαθμό στη διερευνητική κρίση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της αγιότητας και αγνότητας του ουράνιου βασιλείου διασφαλίζοντας ότι “δεν θα μπει τίποτε που μολύνει και προξενεί βδέλυγμα, και ψέμα· αλλά μονάχα οι γραμμένοι μέσα στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου” (Αποκάλυψη 21:17). Παρόλο που ο ρόλος τους στη διερευνητική κρίση είναι ιδιαίτερα σημαντικός αποτελεί μόνο μια προσωρινή προσθήκη στα καθήκοντά τους: “Δεν σταματούν ημέρα και νύχτα να λένε: «Άγιος, άγιος, άγιος, ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορας», ο Ην και ο Ων και ο Ερχόμενος” (Αποκάλυψη 4:8). Στην αιώνια βασιλεία τα πρόσωπα τους συμβολίζουν τις ιδιότητες του Θεού, όχι τη διαστρεβλωμένη εικόνα που το μοσχάρι, ο άνθρωπος και ο αετός συμβολίζουν μετά την ολέθρια επιρροή της αμαρτίας.

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με έναν ύμνο δοξολογίας: “Οι 24 πρεσβύτεροι θα πέσουν μπροστά σ’ αυτόν που κάθεται επάνω στον θρόνο, και θα προσκυνήσουν αυτόν που ζει στους αιώνες των αιώνων, και θα βάλουν τα στεφάνια τους μπροστά στον θρόνο, λέγοντας: «Άξιος είσαι, Κύριε και Θεέ μας, να πάρεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη· επειδή εσύ έκτισες τα πάντα και για το θέλημά σου υπάρχουν και κτίστηκαν” (Αποκάλυψη 4:10,11). Στη διάρκεια της κρίσης που διενεργείται εξαιτίας της αμαρτίας μας, υπενθυμίζεται ότι πριν από την αμαρτία ο Άγιος Θεός μας δημιούργησε τα πάντα “και να, ήσαν πολύ καλά” (Γένεση 1:31). Παρόλο που η αμαρτία και ο θάνατος κυριαρχούν σε αυτόν τον πλανήτη του σύμπαντος τα τελευταία 6.000 χρόνια, η κρίση του Θεού, που ξεκινά με την αξιολόγηση εκείνων που τα ονόματά τους βρίσκονται γραμμένα στο βιβλίο της Ζωής, θα κορυφωθεί στους “καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη... στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί” (Β’ Πέτρου. 3:13). “Δεν θα υπάρχει κανένα ανάθεμα πλέον· και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα σ’ αυτή· και οι δούλοι του θα τον λατρεύσουν. Και θα δουν το πρόσωπό του, και το όνομά του θα είναι επάνω στα μέτωπά τους. Και νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί· και δεν έχουν ανάγκη από λύχνο και φως του ήλιου, επειδή ο Κύριος ο Θεός τους φωτίζει· και θα βασιλεύσουν στους αιώνες των αιώνων” (Αποκάλυψη 22:3).