ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Αποκάλυψη κεφάλαιο 4 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - το κείμενο4:1 ΜΙΑ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΞΙΛΑΣΜΟΥΟ ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ4:2-4 ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ4:5 ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΚΡΙΣΗΣΕΠΤΑ ΛΑΜΠΑΔΕΣ, ΕΠΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ4:6-8 ΤΕΣΣΕΡΑ ΖΩΑΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΥΛΕΣ4:9-11 ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ

Ο ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣ

Δυο τράγοι προσφέρονταν για θυσία την Ημέρα του Εξιλασμού. “Και θα πάρει (ο Αρχιερέας) τους δύο τράγους, και θα τους στήσει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου (το αγιαστήριο). Και ο Ααρών θα ρίξει κλήρους στους δύο τράγους· έναν κλήρο για τον Κύριο, και έναν κλήρο για τον τράγο που πρέπει να απολυθεί. Και ο Ααρών θα φέρει τον τράγο, στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Κυρίου, και θα τον προσφέρει ως προσφορά περί αμαρτίας. Και τον τράγο στον οποίο έπεσε ο κλήρος στο να απολυθεί, θα τον παραστήσει ζωντανό μπροστά στον Κύριο... και αφού τελειώσει να κάνει εξιλέωση για το αγιαστήριο, και τη σκηνή του μαρτυρίου, και το θυσιαστήριο, θα φέρει τον ζωντανό τράγο· και ο Ααρών θα βάλει τα δυο του χέρια επάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράγου, και θα εξομολογηθεί επάνω σ’ αυτόν όλες τις αμαρτίες των γιων Ισραήλ, και όλες τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες· και θα τις βάλει στο κεφάλι του τράγου· και θα τον εξαποστείλει, με διορισμένο άνθρωπο, στην έρημο. Και ο τράγος θα βαστάξει επάνω του όλες τις ανομίες τους σε ακατοίκητη γη· και θα απολύσει τον τράγο στην έρημο”[1] (Λευιτικό 16:7-10, 20-22).

Ο τράγος του Κυρίου συμβολίζει τον Χριστό, που πλήρωσε το τίμημα των αμαρτιών μας. Στην κρίση, ο Χριστός είναι ο αντιπρόσωπός μας, παίρνοντας τη θέση κάθε αμαρτωλού που συνεχίζει να μετανοεί και να πιστεύει σε Εκείνον. Οι αμαρτίες του αμαρτωλού μεταφέρονται από την ψυχή του, στην ψυχή του Χριστού που έχει πεθάνει για αυτές και ο αμαρτωλός κρίνεται ότι είναι τέλειος, σαν να μην είχε ποτέ αμαρτήσει.

Ο αποδιοπομπαίος τράγος συμβολίζει τον Σατανά,[2] όπου ως υποκινητής της επανάστασης και της αμαρτίας φέρει την ευθύνη του θανάτου των αμετανόητων ασεβών. Ο Σατανάς γίνεται ο αντιπρόσωπός εκείνων που δεν συνέχισαν τον καλό αγώνα της πίστης, δεν μετανόησαν και ως αποτέλεσμα βρίσκονται υπό την εξουσία του και θα υποστούν τις ίδιες συνέπειες με εκείνον.

Κατά μία έννοια, ο Σατανάς θα φέρει και τις αμαρτίες των δικαίων. Βέβαια, μόνο ο Χριστός μπορεί να επιφορτιστεί τις αμαρτίες μας ώστε να λάβουμε τη σωτηρία· “Αυτός, στην πραγματικότητα, βάσταξε τις ασθένειές μας, και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας·... ο Κύριος, όμως, έβαλε επάνω σ’ αυτόν την ανομία όλων μας” (Ησαΐας 53:3-6). Ο Σατανάς όμως θα υποστεί τελικά τις συνέπειες όλων των αμαρτιών που διαπράχθηκαν. Θα περάσει 1000 χρόνια δεμένος στην άβυσσο (Αποκάλυψη 20:1,2) και τελικά θα ριχθεί στη λίμνη του πυρός. (Αποκάλυψη 20:10, Ιεζεκιήλ 28:18,19).

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ[1] Η απόλυση του Τράγου στην έρημο συμβολίζει το δέσιμο του σατανά στην έρημη γη στη διάρκεια των χιλίων ετών. (Αποκάλυψη 20:1,2).

[2] Η σύγχρονη σημασία του όρου “αποδιοπομπαίος τράγος”, κάποιος που άδικα κατηγορείται για τις αμαρτίες των άλλων, δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό νόημα της Εβραϊκής λέξης αζαζέλ , που σημαίνει ‘αυτός που πρέπει να φύγει’. Ο αποδιοπομπαίος τράγος δεν μπορεί να συμβολίζει τον Χριστό γιατί: 1) Έριξαν κλήρους, “έναν για τον Κύριο”, που υπονοεί ότι ο άλλος τράγος δεν ήταν για τον Κύριο (Λευιτικό 16:8). 2) Ο αποδιοπομπαίος τράγος δεν θυσιάζεται, αλλά εκδιώκεται ζωντανός στην έρημο (Λευιτικό 16:21,22) - και “χωρίς χύση αίματος δεν γίνεται άφεση” (Εβραίους 9:22). Άρα ο αποδιοπομπαίος τράγος δεν έχει καμία σχέση με την άφεση των αμαρτιών μας. 3) Οι αμαρτίες που θέτονται επάνω του έχουν ήδη εξιλεωθεί με θυσία (Λευιτικό τέταρτο κεφάλαιο). 4) Οι αμαρτίες θέτονται επάνω στον απολυτέο τράγο αφού έχει γίνει η εξιλέωση τους με τη θυσία του τράγου του Κυρίου (Λευιτικό 16:15-19).