ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22Αποκάλυψη κεφάλαιο 22 | www.revelationofjesus.net


22:1,2 Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ22:3-5 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ22:6-15 ΕΡΧΟΜΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ22:16-21 ΕΛΑ!


22:16-21 ΕΛΑ!

“Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου, για να δώσει σε σας μαρτυρία γι’ αυτά, στις εκκλησίες· Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, το αστέρι, το λαμπερό και πρωινό. Και το Πνεύμα και η νύφη λένε: Έλα, και όποιος ακούει, ας πει: Έλα· και: Όποιος διψάει, ας έρθει· και όποιος θέλει, ας παίρνει δωρεάν το νερό της ζωής” (Αποκάλυψη 22:16,17).

Ο Χριστός κλείνει το βιβλίο με μια προσωπική έκκληση. Όταν ήταν εδώ στη γη, απεύθυνε την εξής πρόσκληση: “Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, κι εγώ θα σας αναπαύσω” (Ματθαίον 11:28). Το Άγιο Πνεύμα, που έρχεται στο όνομα του Ιησού, επίσης παρακαλά λέγοντας “Έλα!” . Το ίδιο και η “νύφη” , που αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη βασιλεία του Θεού. Επιπλέον, εκείνοι που έχουν ακούσει το μήνυμα και ανταποκρίθηκαν, λένε επίσης “Έλα!” .

“Η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού” δεν δόθηκε μόνο ως πηγή προφητικής πληροφορίας. Αποτελεί ουσιαστικά μια πρόσκληση να πλησιάσουμε προς τον Ιησού για να πλύνει τις στολές μας και να τις λευκάνει με το αίμα Του, να σβήσει κάθε δάκρυ, να ικανοποιήσει τη δίψα μας με το νερό της ζωής και την πείνα μας με τον καρπό από το δέντρο της ζωής. “Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα”, “Λέει αυτός που δίνει μαρτυρία σ’ αυτά: Ναι, έρχομαι γρήγορα. Αμήν. Ναι, έλα, Κύριε Ιησού! Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είθε να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν” (Αποκάλυψη 3:22).