ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22Αποκάλυψη κεφάλαιο 22 | www.revelationofjesus.net


22:1,2 Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ22:3-5 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ22:6-15 ΕΡΧΟΜΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ22:16-21 ΕΛΑ!


ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ

“Και μου είπε: Αυτά τα λόγια είναι πιστά και αληθινά· και ο Κύριος ο Θεός των άγιων προφητών έστειλε τον άγγελο του, για να δείξει στους δούλους του τα όσα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Να, έρχομαι γρήγορα· μακάριος όποιος τηρεί τα λόγια της προφητείας αυτού του Βιβλίου” Αποκάλυψη 22:6,7 . Ο Θεός έδωσε το βιβλίο της Αποκάλυψης για “τους δούλους Του” , που έχουν ανάγκη τις οδηγίες του για να αναλάβουν το ρόλο τους στα τελευταία γεγονότα. Εκείνοι που διακατέχονται από περιέργεια, που ψάχνουν μόνο για κάτι συνταρακτικό, θα βρουν στην Αποκάλυψη ένα μπερδεμένο κουβάρι συμβόλων και αινιγματικών μηνυμάτων. Εκείνοι όμως που αναζητούν τον Κύριό τους με όλη την καρδιά τους, η Αποκάλυψη θα αποτελέσει μια ανοιχτή επιστολή ενθάρρυνσης και παρηγοριάς στις σκοτεινές ημέρες που βρίσκονται μπροστά μας.

Ο άγγελος είπε στον Δανιήλ: “Κλείσε με ασφαλή τρόπο αυτά τα λόγια, και σφράγισε το βιβλίο, μέχρι τον έσχατο καιρό· τότε, πολλοί θα περιτρέχουν, και η γνώση θα πληθυνθεί... πολλοί θα καθαριστούν, και θα λευκανθούν, και θα δοκιμαστούν· και οι ασεβείς θα ασεβούν· και κανένας από τους ασεβείς δεν θα καταλάβει· όμως, οι συνετοί θα καταλάβουν” (Δανιήλ 12:4,10). Ο άγγελος που έφερε την Αποκάλυψη στον Ιωάννη τόνισε ότι “ο έσχατος καιρός” όταν “οι συνετοί θα καταλάβουν”, μπορεί να είναι οποιαδήποτε στιγμή αφότου ο Χριστός έχει νικήσει τον διάβολο στο σταυρό, έχει αναληφθεί στον ουρανό και έχει αποστείλει το Άγιο Πνεύμα. “Και μου λέει: Μη σφραγίσεις τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου· επειδή, ο καιρός είναι κοντά” (Αποκάλυψη 22:10). Τώρα είναι η ώρα για το λαό του Θεού να μελετήσει τις προφητείες, να μάθει τα προνόμια και τα καθήκοντά του, να αποσαφηνίσει την αποστολή του σε ένα κόσμο που χάνεται, να πάρει ο καθένας το ‘φύλλο πορείας’ και να προχωρήσει ως το “λευκό άλογο”, με τον Χριστό να κρατά το χαλινάρι, “νικώντας, για να νικήσει” (Αποκάλυψη 6:1).

“Μακάριοι αυτοί που πράττουν τις εντολές του, για να έχουν εξουσία επάνω στο δέντρο της ζωής, και να μπουν διαμέσου των πυλώνων μέσα στην πόλη” (Αποκάλυψη 22:14). Τα αρχαία κείμενα τονίζουν ότι η ευλογία είναι για εκείνον που τηρεί τις εντολές του Θεού ( μακάριοι οι ποιούντες τας εντολάς αυτού ). Άλλα κείμενα της ίδιας περικοπής αναφέρουν: “ Μακάριοι οι πλύνοντες τας στολάς αυτών ”. Και οι δυο εκδοχές βασίζονται σε πολλά αρχαία κείμενα. Ουσιαστικά και τα δυο θέματα είναι σημαντικά στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Το πιστό υπόλοιπο που θα νικήσει περιγράφεται ως “εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές του Θεού” (Αποκάλυψη 12:17, 14:12). Περιγράφεται επίσης ως εκείνοι που “έπλυναν τις στολές τους και τις λεύκαναν στο αίμα του Αρνίου” (Αποκάλυψη 7:14). Η καταλληλότητα μας για την αιώνια ζωή είναι η στολή μας, που έχει πλυθεί με το αίμα της δικαιοσύνης του Χριστού. Το γεγονός ότι τη φοράμε, σημαίνει ότι τηρούμε τις εντολές του Θεού.

Ίσως ο Θεός με την πρόνοιά Του επέτρεψε να διατηρηθούν και τα δύο ουσιαστικά θέματα στο τελευταίο μήνυμα του τελευταίου βιβλίου της Αγίας Γραφής. Τώρα αποτελεί δική μας επιλογή να Του επιτρέψουμε να πλύνει τη στολή μας και να μας δώσει τη δύναμη να τηρήσουμε τις εντολές Του. Πολύ σύντομα όμως η ώρα για αποφάσεις θα έχει τελειώσει και πολλοί θα είναι αυτοί που έχουν κωφεύσει στην έκκληση του Αγίου Πνεύματος και θα συνειδητοποιήσουν ότι έχουν αποκλειστεί. “Έξω, όμως, είναι τα σκυλιά και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονιάδες και οι ειδωλολάτρες, και κάθε ένας που αγαπάει και πράττει το ψέμα... Όποιος αδικεί, ας αδικήσει ακόμα· και όποιος είναι μολυσμένος, ας μολυνθεί ακόμα· και ο δίκαιος ας γίνει ακόμα πιο δίκαιος, και ο άγιος ας γίνει ακόμα πιο άγιος. Και να, έρχομαι γρήγορα· και ο μισθός μου είναι μαζί μου, για να αποδώσω σε κάθε έναν όπως θα είναι το έργο του” (Αποκάλυψη 22:15,11,12).

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 22:16-21 ΕΛΑ!