ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20Αποκάλυψη κεφάλαιο 20 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 - το κείμενο20:1-3 ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ20:4,5 Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ20:7-10 Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΛΥΘΕΙ20:11-15 Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ;ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΑΙΩΝΙΑ ΦΩΤΙΑΗ ΨΥΧΗ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗΑΓΑΠΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΟΒΟ;ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

20:7-10 Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΛΥΘΕΙ

“Και όταν συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια, ο Σατανάς θα λυθεί από τη φυλακή του. Και θα βγει για να πλανήσει τα έθνη που βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες της γης, τον Γωγ και τον Μαγώγ, για να τους συγκεντρώσει σε πόλεμο, των οποίων ο αριθμός τους είναι σαν την άμμο της θάλασσας. Κι ανέβηκαν επάνω στο πλάτος της γης, και περικύκλωσαν το στρατόπεδο των αγίων, και την αγαπημένη πόλη· και κατέβηκε φωτιά από τον Θεό από τον ουρανό, και τους κατέφαγε. Και ο διάβολος, που τους πλανούσε, ρίχτηκε στη λίμνη με τη φωτιά και το θειάφι, όπου είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης· και θα βασανίζονται ημέρα και νύχτα, στους αιώνες των αιώνων” Αποκάλυψη 20:7-10.

Για 1000 χρόνια ο Σατανάς θα ατενίζει τα συντρίμμια που προκάλεσε με την επανάστασή του. Όμως, στο τέλος των 1000 ετών, θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι παραμένει ο ίδιος, αμετανόητος διάβολος. “Και όταν συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια, ο Σατανάς θα λυθεί από τη φυλακή του. Και θα βγει, για να πλανήσει τα έθνη” (Αποκάλυψη 20:7,8). Η απελευθέρωσή του θα γίνει όταν αναστηθούν οι ασεβείς και τότε θα έχει και πάλι κάποιους ( “τα έθνη” ) να πειράξει και να πλανήσει. “Οι υπόλοιποι των νεκρών (οι ασεβείς) δεν ανέζησαν, μέχρις ότου συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια” (Αποκάλυψη 20:5).

“Οι υπόλοιποι των νεκρών” ονομάζονται “Γωγ και... Μαγώγ” . Εδώ γίνεται αναφορά στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ στα κεφάλαια 38 και 39, που κάνουν αναφορά στο “Γωγ, τη γη του Μαγώγ, του ηγεμόνα της Ρως, Μεσέχ και Θουβάλ” (Ιεζεκιήλ 38:2). Αυτές οι φυλές αποτελούν την πιο μεγάλη συμμαχία που έγινε ποτέ, συγκεντρωμένη από “τις τέσσερις γωνίες της γης” - “Πέρσες, Αιθίοπες, και Λίβυ(οι) (είναι) μαζί τους... τον Γομέρ και όλα τα τάγματά του· τον οίκο Θωγαρμά από τα έσχατα του βορρά, και όλα τα τάγματά του· και μαζί του πολλούς λαούς” (Ιεζεκιήλ 38:5,6). Εξαπολύουν επίθεση εναντίον του λαού του Θεού που έχει σωθεί από την αιχμαλωσία -“στους έσχατους χρόνους θαρθείς στη γη, που ελευθερώθηκε από τη μάχαιρα, και (ο λαός του Θεού) συγκεντρώθηκε από πολλούς λαούς, ενάντια στα βουνά του Ισραήλ, που έγιναν για πάντα έρημα, αυτός, όμως, μεταφέρθηκε από μέσα από τους λαούς, και όλοι θα κατοικήσουν με ασφάλεια” (εδ. 8). Οι αναστημένοι ασεβείς επινοούν ένα σχέδιο για να επιτεθούν στο λαό του Θεού στη φαινομενικά ανυπεράσπιστη πόλη τους - “Θα ανεβούν πράγματα στην καρδιά σου, και θα σκεφθείς πονηρές βουλές· και θα πεις: Θα ανέβω σε γη ατείχιστων πόλεων· θα έρθω σε ανθρώπους που ησυχάζουν, που κατοικούν με ασφάλεια, όλους αυτούς που κατοικούν ατείχιστες πόλεις, και που δεν έχουν μοχλούς και πύλες... και θα ανέβεις ενάντια στον λαό μου Ισραήλ σαν σύννεφο, για να σκεπάσεις τη γη· αυτό θα είναι στις έσχατες ημέρες· και θα σε φέρω ενάντια στη γη Μου, για να Με γνωρίσουν τα έθνη, όταν αγιαστώ σε σένα, Γωγ, μπροστά τους” (εδ. 10,11,16).

Αυτή η εξέλιξη περιγράφεται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 20: Ο Σατανάς “θα βγει για να πλανήσει τα έθνη” (τους αναστημένους ασεβείς) και θα τα οδηγήσει να “περικυκλώσουν το στρατόπεδο των αγίων, και την αγαπημένη πόλη” . Μολονότι ο Ιωάννης δεν αναφέρει να κατεβαίνει η Νέα Ιερουσαλήμ από τον ουρανό μέχρι το κεφάλαιο 21, προφανώς αυτό θα έχει συμβεί στο τέλος των 1000 ετών. Οι αναστημένοι ασεβείς, που κοιμόνταν στον τάφο από τότε που πέθαναν, δεν θα γνωρίζουν τι έχει συμβεί στη διάρκεια των αιώνων και ο Σατανάς θα τους εξαπατήσει να πιστέψουν ότι μπορούν να καταλάβουν την “αγαπημένη πόλη” . Εδώ ο Ιωάννης δίνει μια συνοπτική εικόνα των γεγονότων: “Και κατέβηκε φωτιά από τον Θεό από τον ουρανό, και τους κατέφαγε” . Στη συνέχεια όμως δίνει μια επεξήγηση παρουσιάζοντας ότι οι ασεβείς ουσιαστικά θα αντιμετωπίσουν σε αυτό το χρονικό σημείο τη μεγάλη τελευταία κρίση και θα βρεθούν πρόσωπο προς πρόσωπο με Εκείνον που έχουν χλευάσει και απορρίψει. Θα βιώσουν επίσης τη φρίκη να δουν με παραστατικές λεπτομέρειες τα έργα τους από “τα βιβλία” που θα ανοιχτούν, καθώς θα στέκονται μπροστά στο “μεγάλο λευκό θρόνο” .

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 20:11-15 Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ