ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20Αποκάλυψη κεφάλαιο 20 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 - το κείμενο20:1-3 ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ20:4,5 Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ20:7-10 Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΛΥΘΕΙ20:11-15 Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ;ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΑΙΩΝΙΑ ΦΩΤΙΑΗ ΨΥΧΗ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗΑΓΑΠΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΟΒΟ;ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

20:4,5 Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

“Και είδα θρόνους· και επάνω σ’ αυτούς κάθισαν, και τους δόθηκε κρίση· και είδα τις ψυχές των αποκεφαλισμένων εξαιτίας της μαρτυρίας του Ιησού, και εξαιτίας του λόγου του Θεού, και οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα του· και δεν πήραν το χάραγμα επάνω στο μέτωπο τους κι επάνω στο χέρι τους· κι ανέζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό 1000 χρόνια. Οι υπόλοιποι, όμως, των νεκρών δεν ανέζησαν, μέχρις ότου συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια· αυτή είναι η πρώτη ανάσταση” Αποκάλυψη 20:4,5.

Ο Ιωάννης βλέπει τους δικαίους να ανασταίνονται στην “πρώτη ανάσταση”. Αυτό συμβαίνει στη Δευτέρα Παρουσία επειδή στην Α΄ Θεσσαλονικείς 4:16 διαβάζουμε: “Δεδομένου ότι, ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, κι αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα”. “Όπως όλοι πεθαίνουν λόγω συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν ερχόμενοι σε συγγένεια με τον Χριστό· κάθε ένας, όμως, σύμφωνα με τη δική του τάξη· ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού, στην παρουσία του·... σε μια στιγμή, σε χρόνο που ανοιγοκλείνει το μάτι, στην έσχατη σάλπιγγα· επειδή, θα σαλπίσει, και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι, κι εμείς θα μεταμορφωθούμε. Επειδή, πρέπει τούτο το φθαρτό να ντυθεί αφθαρσία, και τούτο το θνητό να ντυθεί αθανασία” (Α΄ Κορινθίους 15:22,23,52,53).

Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 20, το γεγονός αυτό αποκαλείται “η πρώτη ανάσταση” . Υπάρχει και μια δεύτερη ανάσταση που συμβαίνει μετά τα χίλια χρόνια: Οι υπόλοιποι, όμως, των νεκρών δεν ανέζησαν, μέχρις ότου συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια” . Ο Χριστός αναφέρθηκε σε αυτές τις δύο αναστάσεις: “έρχεται ώρα, κατά την οποία, όλοι εκείνοι που είναι μέσα στα μνήματα, θα ακούσουν τη φωνή του και θα βγουν έξω εκείνοι που έπραξαν τα αγαθά, σε ανάσταση ζωής , εκείνοι που έπραξαν τα φαύλα, σε ανάσταση κρίσης ” (Ιωάννην 5:28,29).

Εκείνοι που θα αναστηθούν στην πρώτη ανάσταση, μαζί με τους δικαίους που θα ζουν όταν επιστρέψει ο Χριστός ( “οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα του και δεν πήραν το χάραγμα” ), θα έχουν ένα έργο να κάνουν στη διάρκεια των 1000 χρόνων - “και τους δόθηκε κρίση” . Ο απόστολος Παύλος αναφέρει: “Δεν ξέρετε ότι οι άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο;... Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε αγγέλους;” (Α΄ Κορινθίους 6:2,3). Προφανώς, “οι άγιοι” θα εξετάσουν “τα βιβλία” που περιέχουν την καταγραφή των “έργων” εκείνων που δεν θα λάβουν μέρος στη πρώτη ανάσταση, επειδή “κρίθηκαν οι νεκροί από τα γραμμένα μέσα στα βιβλία, σύμφωνα με τα έργα τους” (Αποκάλυψη 20:12).

Το γεγονός ότι οι λυτρωμένοι θα λάβουν μέρος στη κρίση δεν σημαίνει ότι θα αποφασίσουν ποιοι θα ζήσουν αιώνια. Αυτό έχει ήδη αποφασιστεί από τον Θεό και το γεγονός ότι εκείνοι που σώθηκαν έχουν λάβει μέρος στην πρώτη ανάσταση θέτει την απόφαση του Θεού ως τελεσίδικη. Οι πιστοί όμως που θα ζήσουν αιώνια θα έχουν την ευκαιρία να βρουν απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα και τις αμφιβολίες τους σχετικά με την κρίση του Θεού και το πόσο δίκαιη ήταν. Αναμφίβολα θα υπάρξουν εκπλήξεις, ακόμα και θλίψη για συγγενείς και φίλους που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη ανάσταση. Όμως μέσα από το έργο της κρίσης όλες οι απορίες θα λυθούν “και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους” (Αποκάλυψη 21:4).

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 20:7-10 Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΛΥΘΕΙ