ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17Αποκάλυψη κεφάλαιο 17 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 - το κείμενο17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΟ ΘΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ17:6-8 ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ17:9-11 ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ17:12-18 ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΝΗ

17:12-18 ΔΕΚΑ ΚΕΡΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΝΗ

“Τα δέκα κέρατα, που είδες, είναι δέκα βασιλιάδες, οι οποίοι ακόμα δεν πήραν βασιλεία, αλλά παίρνουν εξουσία, για μια ώρα, σαν βασιλιάδες μαζί με το θηρίο. Αυτοί έχουν μια γνώμη, και θα παραδώσουν στο θηρίο τη δύναμη και τη δική τους εξουσία” (Αποκάλυψη 17:12,13) .

Στο κεφάλαιο 16 το θηρίο (μαζί με τον δράκοντα και τον ψευδοπροφήτη) στέλνει “πνεύματα δαιμόνων” στους “βασιλιάδες της γης και ολόκληρης της οικουμένης, για να τους συγκεντρώσουν στον πόλεμο εκείνης της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοκράτορα” (Αποκάλυψη 16:14). Οι δέκα βασιλιάδες στο κεφάλαιο 17 αντιπροσωπεύουν τους βασιλιάδες που ανταποκρίνονται. Η ανταπόκρισή τους αναφέρεται στην Αποκάλυψη 19:19: “Είδα το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης, και τα στρατεύματά τους συγκεντρωμένα, για να κάνουν πόλεμο μ’ αυτόν που είναι επάνω στο άλογο (τον Ιησού) και με το στράτευμά του”. Στο κεφάλαιο 17 παρουσιάζεται η ίδια σκηνή, αλλά εδώ αντί να χρησιμοποιούνται οι όροι “αυτόν που είναι επάνω στο άλογο” και “το στράτευμά του”, αναφέρεται “το αρνίο” και “όσοι είναι μαζί του” - “Αυτοί (το θηρίο και οι δέκα βασιλιάδες) θα πολεμήσουν με το Αρνίο, και το Αρνίο θα τους νικήσει, επειδή είναι Κύριος κυρίων και Βασιλιάς βασιλιάδων· και όσοι είναι μαζί του, είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί” (Αποκάλυψη 17:14). Ο αριθμός δέκα προφανώς είναι συμβολικός, καθώς ολόκληρο το κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα συμβολικό και το δέκα αντιπροσωπεύει έναν πλήρη και ολοκληρωμένο αριθμό. [1]

Υπάρχει μια εμφανής σχέση μεταξύ των δέκα βασιλιάδων και του τέταρτου θηρίου του Δανιήλ 7, που έχει επίσης δέκα κέρατα. Τα κέρατα στον Δανιήλ συμβόλιζαν τις βαρβαρικές φυλές της Ευρώπης που κατέκτησαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αργότερα αποτέλεσαν τις χώρες της Ευρώπης, που χρησιμοποιήθηκαν από τον παπισμό για να ασκήσει την εξουσία του. Μολονότι οι δέκα βασιλιάδες του κεφαλαίου 17 προφανώς και δεν αποτελούν τις ίδιες δυνάμεις που συμβολίζονται από τα δέκα κέρατα του Δανιήλ 7,[2] η Ευρωπαϊκή συμμαχία των εθνών, η οποία μένει ενωμένη υπό μια κοινή θρησκεία, φαίνεται να αποτελεί το πρότυπο της τελευταίας συμμαχίας. Οι δέκα βασιλιάδες είναι πολύ πιθανόν να αντιπροσωπεύουν μια παγκόσμια κυβέρνηση, με αρχηγό το θηρίο, αποτελούμενη από τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου, που ενώνονται για τη Μάχη του Αρμαγεδδών.

Φαίνεται ότι η πόρνη και το κόκκινο θηρίο αποτελούν τη θρησκευτική και πολιτική διάσταση της ίδιας οντότητας που συμβολίζεται από το θηρίο από τη θάλασσα. Στο κεφάλαιο 13 δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ της θρησκευτικής και πολιτικής πλευράς· ήταν αναμεμιγμένες στο πρόσωπο του θηρίου που έβγαινε από τη θάλασσα και αντιπροσώπευε την ενότητα της εκκλησίας και του κράτους που ήταν κυρίαρχη στην παπική Ρώμη του Μεσαίωνα. Για τη Βαβυλώνα των έσχατων ημερών όμως, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη των δύο διαφορετικών οντοτήτων καθώς θα υπάρξει ένα “διαζυγίο” - το πολιτικό θηρίο και τα δέκα κέρατα θα εναντιωθούν στη θρησκευτική πόρνη.

Στο μεγαλύτερο μέρος της μεγάλης θλίψης, η πόρνη (το θρησκευτικό σύστημα) θα υποστηρίζεται πλήρως από τα πλήθη των ανθρώπων - “Τα νερά που είδες, όπου κάθεται η πόρνη, είναι λαοί και πλήθη και έθνη και γλώσσες” (Αποκάλυψη 17:15). Όμως το κεφάλαιο 16 δείχνει με σαφήνεια ότι αυτά τα “νερά”, που συμβολίζονται από “τον μεγάλο ποταμό, τον Ευφράτη”, θα ξεραθούν (βλ. 16:12 Οι Βασιλιάδες από Ανατολάς του Ηλίου ). Το πλήθος, που έχει απογοητευτεί από τις κενές υποσχέσεις των θρησκευτικών ηγετών και από τα δεινά που έχει υποφέρει στη Μεγάλη θλίψη ακολουθώντας τους θρησκευτικούς ηγέτες, τελικά θα συνειδητοποιήσει ότι έχει εξαπατηθεί και θα τους εναντιωθεί. Ο Σατανάς, ο μεγάλος χειραγωγός, (στο πρόσωπο του θηρίου από την άβυσσο) θα εκμεταλλευτεί την οργή του πλήθους και θα στρέψει τους πολιτικούς ηγέτες εναντίον των θρησκευτικών ηγετών, ως προετοιμασία, για την τελευταία επίθεση κατά του λαού του Θεού - “Και τα δέκα κέρατα που είδες επάνω στο θηρίο, αυτοί θα μισήσουν την πόρνη, και θα την κάνουν ερημωμένη, και γυμνή, και θα φάνε τις σάρκες της, κι αυτή θα την κατακάψουν με φωτιά· επειδή, ο Θεός έδωσε στις καρδιές τους να κάνουν την γνώμη του, και να γίνουν της ίδιας γνώμης, και να δώσουν τη βασιλεία τους στο θηρίο, μέχρις ότου εκτελεστούν οι λόγοι του Θεού” (Αποκάλυψη 17:16,17).

Στην αρχή του κεφαλαίου, η πόρνη καθόταν επάνω στο κόκκινο θηρίο έχοντας τον έλεγχο, στο τέλος όμως του κεφαλαίου καταστρέφεται από τον αντίχριστο και τους συμμάχους του, τους δέκα βασιλιάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι βασιλιάδες πίστεψαν, ο κύριος στόχος τους παραμένει να “πολεμήσουν με το Αρνίο” , αλλά θα πρέπει να περιμένουμε έως το κεφάλαιο 19 για να δούμε τις λεπτομέρειες. Το επόμενο κεφάλαιο περιγράφει τη φρικτή και ολοκληρωτική πτώση της πόρνης, της μεγάλης Βαβυλώνας.[1] Το πιο σαφές παράδειγμα είναι οι δέκα εντολές. Βλ. επίσης Γένεση 18:32, 24:55, 31:41, Ρουθ 4:2, Α’ Σαμουήλ 1:8, Δανιήλ 1:12, 20, Ζαχαρίας 8:23, Ματθαίον 25:1,28, Λουκάν 15:8, 19:13, Αποκάλυψη 2:10.

[2] Η βασική διαφορά είναι ότι τρία από τα δέκα κέρατα του Δανιήλ 7 ξεριζώθηκαν για να κάνουν χώρο για το “μικρό κέρατο” (τον παπισμό), ενώ οι δέκα βασιλιάδες της Αποκάλυψης 17 παραμένουν μια αναπόσπαστη ομάδα. Υπάρχει επίσης διαφορά στο χρονικό πλαίσιο. Τα κέρατα του Δανιήλ 7 παρουσιάζονται τον έκτο αιώνα, τα κέρατα όμως της Αποκάλυψης 17 παρουσιάζονται στον έσχατο καιρό, όταν το θηρίο ανεβαίνει από την άβυσσο.