ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16Αποκάλυψη κεφάλαιο 16 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - το κείμενο16:1-7 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΩΝ16:8-11 Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ Η ΠΕΜΠΤΗ ΠΛΗΓΗ16:12 ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ16:13 Η ΑΝΙΕΡΗ ΤΡΙΑΔΑ16:14 ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ16:15 ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΑΝ ΚΛΕΦΤΗΣ16:16 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΤΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ16:17-21 Η ΕΒΔΟΜΗ ΠΛΗΓΗ

16:16 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ

“Και τους συγκέντρωσε στον τόπο, που στα Εβραϊκά λέγεται Αρμαγεδδών” Αποκάλυψη 16:16. Η Μάχη του Αρμαγεδδών μπορεί να συγκριθεί μόνο με το Χάραγμα του Θηρίου όσον αφορά στην περιέργεια που έχει προκαλέσει στον κόσμο. Η εκδοχή που παρουσιάζουν τα Μ.Μ.Ε. σχετικά με αυτό το ζήτημα δεν έχει σχέση με τα πραγματικά θέματα που παρουσιάζονται στην Αγία Γραφή. Η Μάχη του Αρμαγεδδών αποτελεί απλά την αποκορύφωση της Μεγάλης Διαμάχης μεταξύ του Σατανά και του Χριστού και αποτελεί την τελευταία προσπάθειά του να καταστρέψει το λαό του Θεού πριν τη Δευτέρα Παρουσία.[1] Έχει ήδη γίνει αναφορά σε αυτή στο παρασκήνιο της Μεγάλης Διαμάχης, εδώ όμως θα κάνουμε μια γενική επισκόπηση για να τοποθετήσουμε τη Μάχη του Αρμαγεδδών στο σωστό πλαίσιο.

Μετά τη σταύρωση, την ανάσταση και την ανάληψη του Χριστού, ο Σατανάς “ρίχτηκε στη γη· και οι άγγελοι του ρίχτηκαν μαζί του” (Αποκάλυψη 12:9), δηλαδή δεν είχε πια πρόσβαση στον ουρανό όπου συνεχώς κατηγορούσε τον Θεό, τη διακυβέρνησή Του και ιδιαίτερα το λαό Του.[2] “Όταν ο δράκοντας είδε ότι ρίχτηκε στη γη, καταδίωξε τη γυναίκα... και στη γυναίκα δόθηκαν δυο φτερούγες του μεγάλου αετού, για να πετάει στην έρημο” (Αποκάλυψη 12:13,14). Εδώ περιγράφεται η περίοδος του Μεσαίωνα, όταν στην αποστάτιδα Εκκλησία, που συμβολίζεται με “ένα θηρίο που ανεβαίνει από τη θάλασσα”, “δόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμο για 42 μήνες... με τους αγίους, και να τους νικήσει” (Αποκάλυψη 13:1,5,7).[3] Τον Μεσαίωνα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χρησιμοποίησε τους “ιερούς” πολέμους, τις σταυροφορίες, τις εκστρατείες κατά των αιρετικών και την Ιερά Εξέταση, για να διατηρήσει τη δύναμη και την εξουσία της. Ο Ιωάννης όμως βλέπει “ένα από τα κεφάλια του σαν να ήταν πληγωμένο θανατηφόρα” (Αποκάλυψη 13:3) - η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση και ιδιαίτερα η Γαλλική Επανάσταση έσπασαν τον καταπιεστικό, ασφυκτικό κλοιό του παπισμού. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε να λάβουν χώρα οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του 19ου αιώνα (η περίοδος της Φιλαδέλφειας) που περιγράφονται στο τρίτο κεφάλαιο. Ωστόσο, “η θανατηφόρα πληγή του θεραπεύτηκε” (Αποκάλυψη 13:3) - το πολιτικοθρησκευτικό σύστημα που αποστάτησε ανέκτησε την πολιτική εξουσία του και ο Σατανάς έθεσε σε εφαρμογή τα σχέδιά του για την τελευταία μεγάλη εκστρατεία.

Ο Δανιήλ και ο Χριστός χαρακτήρισαν την τελευταία μάχη “Μεγάλη Θλίψη, που δεν έγινε από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε θα ξαναγίνει” (Δανιήλ 12:1, Ματθαίον 24:21). Μια περίληψη της Μεγάλης Θλίψης παρουσιάζεται στο καίριο εδάφιο της Αποκάλυψης 11:18: “Τα έθνη οργίστηκαν, και ήρθε η οργή σου, και ο καιρός των νεκρών, για να κριθούν, και να δώσεις τον μισθό στους δούλους σου, τους προφήτες, και στους αγίους, και σ’ εκείνους που φοβούνται το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να φθείρεις αυτούς που φθείρουν τη γη”. Σε αυτό το εδάφιο βλέπουμε ότι η Μεγάλη Θλίψη χωρίζεται σε δυο φάσεις. Η φράση “Τα έθνη οργίστηκαν” αναφέρεται στις πρώτες έξι σάλπιγγες. Η φράση “Ήρθε η οργή Σου” αναφέρεται στις επτά τελευταίες πληγές.

Οι σάλπιγγες αποτελούν την προσπάθεια του Σατανά να χρησιμοποιήσει τον πόλεμο και το χάος για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσε να καταστρέψει το λαό του Θεού και να ανατρέψει τα σχέδια Του. Ωστόσο, σε αυτή την περίοδο η διακονία των δυο μαρτύρων (που περιγράφεται στο ενδέκατο κεφάλαιο) θα έχει ως αποτέλεσμα την έξοδο ενός μεγάλου πλήθους από τη Βαβυλώνα, μια συντριπτική ήττα του Σατανά.

Μέχρι τότε η Βαβυλώνα θα έχει κερδίσει ένα νέο και σημαντικό σύμμαχο - “ένα άλλο θηρίο (το οποίο) ανεβαίνει από τη γη, και είχε δυο κέρατα όμοια με κέρατα αρνιού, και μιλούσε σαν δράκοντας” (Αποκάλυψη 13:11).[4] Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεκίνησαν ως καταφύγιο της δημοκρατίας και της θρησκευτικής ελευθερίας. Ωστόσο, η Αποκάλυψη 13:11-17 προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν το σχέδιο του θηρίου και θα πολεμήσουν ενάντια στους αγίους.

Ο αποστάτης Προτεσταντισμός των ΗΠΑ θα “κάνει μια εικόνα στο θηρίο” (μία ένωση της εκκλησίας και του κράτους, όπως συνέβη και με τον παπισμό το Μεσαίωνα) που θα πλανήσει “αυτούς που κατοικούσαν επάνω στη γη, εξαιτίας των σημείων που του δόθηκαν να κάνει μπροστά στο θηρίο”. Θα τους αναγκάσει “να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, του οποίου η θανατηφόρα πληγή θεραπεύθηκε” (Αποκάλυψη 13:11-14). Θα ασκείται οικονομική πίεση σε όσους αρνηθούν να δεχτούν το χάραγμα του Θηρίου[5] (“και να μη μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου” Αποκάλυψη 13:17). Ωστόσο, το θανατικό διάταγμα (“όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να θανατωθούν” Αποκάλυψη 13:17) είναι το γεγονός που θα προκαλέσει τις επτά τελευταίες πληγές. Αυτή είναι η δεύτερη φάση της Μεγάλης Θλίψης - “Κύριε Θεέ... πήρες τη μεγάλη σου δύναμη και βασίλευσες·... και ήρθε η οργή Σου, και ο καιρός... να φθείρεις αυτούς που φθείρουν τη γη” (Αποκάλυψη 11:18).

Οι τελευταίες πληγές, με τα έλκη, το νερό σαν αίμα, την ανυπόφορη ζέστη και το σκοτάδι θα οδηγήσουν το βασίλειο του Σατανά σε αναστάτωση· ακόμα και η υποστήριξη του πλήθους των ανθρώπων προς τους θρησκευτικούς ηγέτες της Βαβυλώνας θα δεχτεί πλήγμα (“ ο ποταμός, ο Ευφράτης... ξεράθηκε” ). Ο Σατανάς όμως δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το έργο του. Στέλνοντας “τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους... προς τους βασιλιάδες της γης” , η ανίερη τριάδα θα “τους συγκεντρώσει στον πόλεμο εκείνης της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοκράτορα... και τους συγκέντρωσε στον τόπο που στα Εβραϊκά λέγεται Αρμαγεδδών” . Σε αυτό το εδάφιο οι στρατιές του Σατανά συγκεντρώνονται στον “Αρμαγεδδών” για να πολεμήσουν ενάντια στο λαό του Θεού, η μάχη αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο 19. “Και είδα τον ουρανό ανοιγμένο, και να, ένα λευκό άλογο, κι αυτός που καθόταν επάνω σ’ αυτό ονομαζόταν Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη... Και είδα το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης, και τα στρατεύματά τους συγκεντρωμένα, για να κάνουν πόλεμο μ’ αυτόν που είναι επάνω στο άλογο, και με το στράτευμά του. Και το θηρίο πιάστηκε, και μαζί μ’ αυτό ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκανε τα σημεία μπροστά του, με τα οποία πλάνησε αυτούς που πήραν το χάραγμα του θηρίου... και οι υπόλοιποι φονεύθηκαν με τη ρομφαία του καθήμενου επάνω στο άλογο, η οποία έβγαινε από το στόμα του” (Αποκάλυψη 19:11-14, 19-21).

Τι και πού είναι ο τόπος “που στα Εβραϊκά λέγεται Αρμαγεδδών” ; Για να κατανοήσουμε αυτόν τον συμβολισμό πρέπει να μελετήσουμε τρεις μάχες που έλαβαν χώρα στα τρία βουνά που βρίσκονται γύρω από την αρχαία Εβραϊκή πόλη Μεγιδδώ.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΤΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ[1] Θα δούμε στο κεφάλαιο 20 ότι δεν είναι αυτή η τελευταία προσπάθεια του Σατανά μετά τη χιλιετία να πολεμήσει ενάντια στον Θεό. Όταν αναστηθούν οι ασεβείς, θα προβεί σε μία τελευταία απέλπιδα προσπάθεια (Βλ. 20:7-10).

[2] Αποκάλυψη 12:10, Ιώβ 1:6-12.

[3] Βλ. κεφάλαιο 2: Θυάτειρα και κεφάλαιο 13 για μια πιο λεπτομερή ιστορική επισκόπηση της παπικής περιόδου.

[5] Στο κεφάλαιο 13:11-18 ορίζονται το χάραγμα, το όνομα και ο αριθμός του θηρίου, που το θηρίο από τη γη θα εδραιώσει.