ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16Αποκάλυψη κεφάλαιο 16 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - το κείμενο16:1-7 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΩΝ16:8-11 Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ Η ΠΕΜΠΤΗ ΠΛΗΓΗ16:12 ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ16:13 Η ΑΝΙΕΡΗ ΤΡΙΑΔΑ16:14 ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ16:15 ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΑΝ ΚΛΕΦΤΗΣ16:16 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΤΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ16:17-21 Η ΕΒΔΟΜΗ ΠΛΗΓΗ

16:13 Η ΑΝΙΕΡΗ ΤΡΙΑΔΑ

“Και είδα τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους, που έβγαιναν από το στόμα του δράκοντα, και από το στόμα του θηρίου, και από το στόμα του ψευδοπροφήτη” Αποκάλυψη 16:13. Αυτό το εδάφιο αποκαλύπτει την ανίερη τριάδα των έσχατων ημερών, την κίβδηλη, αγία τριάδα του Σατανά. Αυτή η τριάδα θα είναι εγκέφαλος και ηγέτης στην προσπάθεια της Βαβυλώνας να υπερνικήσει το λαό του Θεού.

“Ο δράκοντας” προφανώς είναι ο Σατανάς, “ο δράκοντας, το αρχαίο φίδι, που είναι διάβολος και Σατανάς, που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη” (Αποκάλυψη 12:9, 20:2). Η φράση “ολόκληρη την οικουμένη” περιλαμβάνει κάθε έθνος και κάθε θρησκεία· συνεπώς, ο δράκοντας είναι ο “θεός” των παγανιστών και χρησιμοποιεί αμέτρητους τρόπους εμφάνισης πνευμάτων που εισχωρούν στον βουδισμό, τον Ινδουισμό, το Ισλάμ, τον πνευματισμό, την κοσμική δεισιδαιμονία και το κίνημα της Νέας Εποχής, τις θρησκείες που ασπάζεται η πλειοψηφία των ανθρώπων.

“Το θηρίο” θα οριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια στο κεφάλαιο 17, το οποίο απεικονίζει την τελευταία εκδήλωση της Βαβυλώνας. Αυτό είναι “το θηρίο που είδες, ήταν, και δεν είναι, και πρόκειται να ανέβει από την άβυσσο και να πάει σε απώλεια... και αυτός είναι ο όγδοος” (από μια σειρά βασιλιάδων του έσχατου καιρού, Αποκάλυψη 17:8,11). Ο Ιωάννης “είδε το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης, και τα στρατεύματά τους συγκεντρωμένα, για να κάνουν πόλεμο με αυτόν που είναι επάνω στο άλογο (τον Ιησού) και με το στράτευμά Του. Και το θηρίο πιάστηκε, και... ρίχτηκε ζωντανό στη λίμνη της φωτιάς” (Αποκάλυψη 19:19,20). Το κεφάλαιο 19 θα περιγράψει με μεγαλύτερη σαφήνεια τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού χαρακτηρίζοντάς Τον ως “Βασιλιά βασιλιάδων και Κύριο κυρίων” και δείχνει πως θα καταστρέψει τις δυνάμεις που εναντιώνονται σε Εκείνον, που θα έχουν ως αρχηγό ένα κυριολεκτικό πρόσωπο που ονομάζεται “θηρίο” (μια προσωποποίηση του πολιτικοθρησκευτικού συστήματος που επίσης ονομάζεται “θηρίο”). Το ίδιο πρόσωπο αναφέρεται και στη Β΄ Θεσσαλονικείς 2:3-20 - “Ο άνθρωπος της αμαρτίας... θα καθίσει στον ναό του Θεού ως θεός, αποδεικνύοντας τον εαυτό του ότι είναι θεός... ο Άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίο ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του, και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του· ο οποίος θα έρθει με ενέργεια του Σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους, και με κάθε απάτη της αδικίας, ανάμεσα σ’ αυτούς που χάνονται”. Αυτός θα είναι ο τελευταίος αντίχριστος που θα πλανήσει όλο τον κόσμο, εκτός από εκείνους που έχουν λάβει τη σφραγίδα του Θεού και έχουν αρνηθεί το χάραγμα του θηρίου.

Ο ψευδοπροφήτης έχει άμεση σχέση με το θηρίο από τη γη, που “είχε δυο κέρατα όμοια με κέρατα αρνιού, και μιλούσε σαν δράκοντας” (Αποκάλυψη 13:11-16).

ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ
“Ενεργούσε ολόκληρη την εξουσία του πρώτου θηρίου μπροστά του” Αποκάλυψη 13:12 “Ο ψευδοπροφήτης έκανε τα σημεία μπροστά του (θηρίου)” Αποκάλυψη 19:20
“Έκανε μεγάλα σημεία... και πλανούσε αυτούς” Αποκάλυψη 13:13,14 “Έκανε τα σημεία... με τα οποία πλάνησε αυτούς” Αποκάλυψη 19:20
“Έκανε όλους... να πάρουν... το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου” Αποκάλυψη 13:16,17 “Πλάνησε αυτούς που πήραν το χάραγμα του θηρίου” Αποκάλυψη 19:20
“Του δόθηκε η ικανότητα να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου” Αποκάλυψη 13:15 “Πλάνησε αυτούς... που προσκυνούσαν την εικόνα του (θηρίου)” Αποκάλυψη 19:20.

Το θηρίο αυτό, στην ενότητα 13:11,12 Το θηρίο από τη γη , ταυτίστηκε με μια Αμερικάνικη συμμαχία κράτους και Εκκλησίας, η οποία θα πλανήσει τον κόσμο και θα επιβάλει τη λατρεία του παπικού “θηρίου”. Στη Μεγάλη Θλίψη θα υπάρχουν το πολιτικό σύστημα του θηρίου και “το θηρίο”, η προσωποποίηση του συστήματος. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανόν ότι ο ψευδοπροφήτης είναι επίσης ένα πρόσωπο, ένας ισχυρός, χαρισματικός θρησκευτικός ηγέτης του αποστάτη Αμερικανικού Προτεσταντισμού.

Συνεπώς η ανίερη τριάδα αποτελείται από 1) τον Σατανά, τον δράκοντα, στην αόρατη, διάχυτη μορφή του ως “ άρχοντα της εξουσίας του αέρα” (Εφεσίους 2:2), που αποκαλύπτεται με πνευματιστικές εκδηλώσεις, 2) τον αντίχριστο (το θηρίο), ο οποίος θα προέλθει από το Ρωμαιοκαθολικό σύστημα της Βαβυλώνας και θα είναι ο ορατός ηγέτης της συμμαχίας του αντίχριστου, 3) τον ψευδοπροφήτη, ο οποίος είναι ο ηγέτης της θαυματουργικής Αμερικάνικης θρησκευτικής και στρατιωτικής δύναμης που θα επιβάλει την ψεύτικη λατρεία του θηρίου.

Εκτός από τις κοσμικές δυνάμεις, θα υπάρχει μια δαιμονική επιρροή που θα προσδώσει μια σατανική σφοδρότητα και αποτελεσματικότητα στις ενέργειες της ανίερης τριάδας. “Και είδα τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους, που έβγαιναν από το στόμα του δράκοντα, και από το στόμα του θηρίου, και από το στόμα του ψευδοπροφήτη· επειδή, είναι πνεύματα δαιμόνων” (Αποκάλυψη 16:13,14). Μόνο μια ακόμη περικοπή υπάρχει στην Αγία Γραφή που αναφέρεται σε βατράχια:[1] Η δεύτερη πληγή της Αιγύπτου. Ο Μωυσής είχε κάνει θαύματα μπροστά στον Φαραώ, για να τον πείσει να χαρίσει την ελευθερία στο λαό Ισραήλ. Ο Φαραώ αρνήθηκε και ο Θεός μέσω του Μωυσή του λέει: “Ο ποταμός θα ξεβράσει βατράχια, οπότε, καθώς θα ανεβαίνουν, θα μπουν μέσα στο παλάτι σου, και στον κοιτώνα σου, κι επάνω στο κρεβάτι σου, και στα σπίτια των υπηρετών σου, κι επάνω στον λαό σου, και στους φούρνους σου, και στις σκάφες σου· κι επάνω σε σένα, κι επάνω στον λαό σου, κι επάνω σε όλους τους υπηρέτες σου, θα ανέβουν τα βατράχια” (Έξοδος 8:3,4).

Η αφήγηση στην Έξοδο τονίζει ότι οι βάτραχοι βρίσκονταν παντού· ήταν αδύνατον στους ανθρώπους να τους αποφύγουν. Στην τελευταία επίθεσή του, ο Σατανάς, θα εκμεταλλευτεί κάθε επίγειο και δαιμονικό μέσο που έχει στη διάθεσή του για να επιτεθεί στο λαό του Θεού. Στη Β΄ Πέτρου 2:4 μαθαίνουμε ότι πολλοί έκπτωτοι άγγελοι βρίσκονται “στον τάρταρο,[2] δεμένοι με αλυσίδες σκότους”, που αναμφίβολα αντιστοιχεί στην άβυσσο, που τα δαιμόνια (λεγεών) παρακάλεσαν τον Χριστό να μη τους στείλει (Λουκάν 8:30,31). Ωστόσο, στη Μεγάλη Θλίψη, ο Θεός επιτρέπει να ανοιχθεί η άβυσσος,[3] απελευθερώνοντας τους δαίμονες που βρίσκονται εκεί φυλακισμένοι με αποτέλεσμα ο Σατανάς να έχει στη διάθεσή του όλες τις δυνάμεις του, αποφασισμένες να πλανήσουν τους ασεβείς και να καταστρέψουν τους δικαίους. Όπως τα βατράχια στην Αίγυπτο, οι δαιμονικές δυνάμεις και οι ενέργειές τους θα εκδηλώνονται παντού.

Η πληγή των βατράχων ήταν το τελευταίο θαύμα που μπόρεσαν να μιμηθούν οι μάγοι της Αιγύπτου. Μέσω των τεχνασμάτων και της δύναμης του Σατανά οι μάγοι μιμήθηκαν τα θαύματα που εκτέλεσε ο Μωυσής (μεταβάλλοντας τη ράβδο του σε φίδι, μεταβάλλοντας το νερό σε αίμα, βγάζοντας βατράχια από το νερό, Έξοδος 7:11,22,8:7) και με αυτό τον τρόπο οι μάγοι σκλήρυναν την καρδιά του Φαραώ με δυσπιστία. Με την επόμενη πληγή ωστόσο (μεταβολή της σκόνης σε σκνίπες σε όλη την χώρα της Αιγύπτου) “έκαναν οι μάγοι με τις τελετουργικές επωδές τους για να βγάλουν σκνίπες· όμως, δεν μπόρεσαν... Τότε οι μάγοι είπαν στον Φαραώ: Αυτό είναι δάχτυλος Θεού” (Έξοδος 8:16-19). Συνεπώς, τα βατράχια αντιπροσωπεύουν την τελευταία επιτυχημένη προσπάθεια του Σατανά να πλανήσει την ανθρωπότητα. Ολόκληρη η σκευωρία των τεχνασμάτων και των απόκρυφων δυνάμεων που τελειοποιήθηκε στη διάρκεια των αιώνων θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική με τη βοήθεια των “τριών ακάθαρτων πνευμάτων όμοια με βατράχους” , αν και ολόκληρο το σύστημά τους θα βρίσκεται στο χείλος της ατιμωτικής ήττας.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 16:14 ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ[1] Η ιστορία βρίσκεται στην Έξοδο 8:1-15 και αναφέρεται στους Ψαλμούς 78:45 και 105:30.

[2] Αυτή η λέξη για την κόλαση (τάρταρος) που φυλακίζει του έκπτωτους αγγέλους είναι μοναδική σε αυτή την περικοπή.