ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15Αποκάλυψη κεφάλαιο 15 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - το κείμενο15:1 ΤΟ ΔΙΠΛΟ INCLUSIO15:1 Ο ΘΥΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥΓΙΑΤΙ ΘΥΜΟΣ;Ο ΘΥΜΟΣ ΘΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ15:2-4 Η ΩΔΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ;ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ;ΛΑΤΡΕΙΑ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ15:5 Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ;15:5-8 ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

15:5 Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

“Και ύστερα απ’ αυτά, είδα, και να, ανοίχθηκε ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου μέσα στον ουρανό” Αποκάλυψη 15:5. Αυτό το εδάφιο αναφέρεται στη “σκηνή του μαρτυρίου”[1] της Παλαιάς Διαθήκης που έστησε ο Μωυσής. Ονομαζόταν σκηνή του μαρτυρίου , επειδή είχε μέσα την “κιβωτό του μαρτυρίου”,[2] (την “κιβωτό της διαθήκης”).[3] Μέσα στην κιβωτό ήταν το “μαρτύριο”, ο νόμος του Θεού σε δυο πέτρινες πλάκες, οι δέκα εντολές.[4] Όπως είδαμε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου το εδάφιο αυτό, που δίνει έμφαση στο νόμο του Θεού, είναι η μια άκρη του inclusio, το οποίο τονίζει τα κεφάλαια 12-14. Η άλλη άκρη βρίσκεται στην Αποκάλυψη 11:19: “Και ανοίχθηκε ο ναός του Θεού μέσα στον ουρανό, και φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης του μέσα στον ναό του”, επικεντρώνοντας και πάλι στην κιβωτό με τις δέκα εντολές μέσα της.

Συνεπώς οι δυο άκρες του inclusio δίνουν έμφαση στο νόμο του Θεού. Επιπλέον, το χιαστό ρητορικό σχήμα δείχνει ότι τα τρία κεφάλαια που τονίζονται από το inclusio αποτελούν την κορύφωση του βιβλίου της Αποκάλυψης. Σε αυτά τα κεφάλαια ο λαός του Θεού αναφέρεται ως τηρητής του νόμου δύο φορές - “Εδώ είναι εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές του Θεού” (Αποκάλυψη 12:17, 14:12). Στο κεφάλαιο 13 είδαμε ότι το χάραγμα και ο αριθμός του Θηρίου σχετίζονται άμεσα με το νόμο του Θεού, ιδιαίτερα με την εντολή του Σαββάτου, που αναφέρεται ξεκάθαρα στην Αποκάλυψη 14:7. Το Σάββατο θα αποτελέσει κρίσιμο παγκόσμιο θέμα στο τέλος του κόσμου, όχι επειδή ο Θεός είναι ‘σχολαστικός’ με μια συγκεκριμένη ημέρα, αλλά επειδή το Σάββατο είναι η πραγματική σφραγίδα του νόμου. Παρουσιάζει το όνομα του Θεού (“Κύριος ο Θεός σου”), το εύρος της κυριαρχίας Του (“ο ουρανός και η γη, η θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σ’ αυτά”) και η βάση της εξουσίας Του ως ο Δημιουργός και η πηγή του νόμου. Το βιβλίο της Αποκάλυψης ολοκληρώνεται με μια υπόσχεση, “Μακάριοι αυτοί που πράττουν τις εντολές Του, για να έχουν εξουσία επάνω στο δέντρο της ζωής, και να μπουν διαμέσου των πυλώνων μέσα στην πόλη” (Αποκάλυψη 22:14).

Αυτή η ενότητα τονίζει το νόμο του Θεού εξαιτίας της προφανούς έμφασης που δίνει η Αποκάλυψη. Τα περισσότερα σύγχρονα Χριστιανικά βιβλία δίνουν έμφαση στην πίστη, στην αγάπη και στη χάρη του Θεού, όπως συμβαίνει και σε αυτό το βιβλίο. Ελάχιστα όμως σύγχρονα βιβλία τονίζουν θέματα όπως ο νόμος και η οργή του Θεού και αναμφίβολα κάποιοι αναγνώστες θα έχουν συμπεράνει ότι αυτό το βιβλίο έχει ένα ‘νομικιστικό’ προσανατολισμό. Ωστόσο η έμφαση στο νόμο του Θεού δεν πρέπει απαραίτητα να χαρακτηριστεί ως “νομικισμός”.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ;[1] Βλ. Έξοδος 38:21, Αριθμοί 1:53, 10:11.

[2] Έξοδος 25:22, 26:33,34, 30:6,26, κτλ.

[3] Αριθμοί 10:33, 14:44, 10:8, Δευτερονόμιο 31:9, 25, 26 κτλ.

[4] Έξοδος 25:16,21, 31:18, 32:15, 34:29, 40:20.