ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14Αποκάλυψη κεφάλαιο 14 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - το κείμενο14:1 ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗ: ΤΟ ΑΡΝΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ 144.000ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ14:2-5 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ14:6 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΗ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ ΘΥΣΙΑ14:7 ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΔΟΞΑ Σ’ ΑΥΤΟΝΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ;ΠΟΙΟΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΘΕΣΠΙΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ;14:8 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ14:9-12 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ14:15 ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ14:13 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ;14:14-20 Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

“Προσκυνήστε αυτόν, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των νερών” Αποκάλυψη 14:7. Εδώ παρουσιάζεται μια διάσταση του Θεού η οποία πολλές φορές παραμελείται - το γεγονός ότι είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος. Η σωτηρία της ανθρωπότητας αξιώνει τον Θεό να δεχτεί τιμή και προσκύνηση, η λύτρωση και η σωτηρία ωστόσο αποκαθιστούν τον άνθρωπο στην αρχική τελειότητα που υπήρχε πριν την αμαρτία. Χωρίς την τέλεια δημιουργία που αμαυρώθηκε από την αμαρτία δεν θα υπήρχε κάτι που να χρειάζεται λύτρωση. “Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργο των χεριών Του” (Ψαλμοί 19:1). Ακόμα και τα σώματά μας, παρόλο που είναι εκφυλισμένα από τα αποτελέσματα της αμαρτίας, είναι πλασμένα “με φοβερό και θαυμάσιο τρόπο” (Ψαλμοί 139:14). Η τεράστια πρόοδος της σύγχρονης επιστήμης δίνει μια τρομερή απόδειξη της άπειρης νοημοσύνης, της δημιουργικότητας και της καλλιτεχνίας του Πλάστη και Δημιουργού μας. Παραδόξως, η πλειοψηφία των ανθρώπων του κόσμου πιστεύουν τους επιστήμονες που ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Δημιουργός, ότι το σύμπαν ξεκίνησε με το ‘μεγάλο μπανγκ’ και ότι η ζωή εξελίχθηκε από την άψυχη ύλη. Το μήνυμα του πρώτου αγγέλου απορρίπτει αυτή την κοσμική άποψη και προκαλεί τον κόσμο να θυμηθεί τον Δημιουργό Του.

Η φράση που χρησιμοποιείται εδώ είναι μια άμεση αναφορά στην τέταρτη εντολή: “Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, για να την αγιάζεις... επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται σ’ αυτά , και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε, γι’ αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου, και την αγίασε” (Έξοδος 20:8-11). Η τέταρτη εντολή προσδιορίζει τον μοναδικό, αληθινό Θεό ανάμεσα σε μυριάδες θεών που κραυγάζουν για αναγνώριση. Πιο συγκεκριμένα προσδιορίζει την αληθινή Τριάδα, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της Αγίας Γραφής συγκριτικά με κίβδηλα πρόσωπα που λαμβάνουν το ίδιο όνομα στο θρησκευτικό σύστημα της Βαβυλώνας.

Όταν ο Θεός στρέψει την προσοχή του κόσμου στο Σάββατο ως προσδιοριστικό σημείο της εξουσίας Του, θα είναι σε αντίθεση με το κίβδηλο ‘σάββατο’ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, που συναντάμε στο κεφάλαιο 13 και ταυτίζεται με το χάραγμα του Θηρίου. Από τη στιγμή που η τέταρτη εντολή υπογραμμίζεται στο παγκόσμιο μήνυμα του έσχατων ημερών του πρώτου αγγέλου μπορούμε να δούμε ότι ο αριθμός του θηρίου (666, η άρνηση να τιμήσουν το Σάββατο) θα γίνει ένα θέμα που θα ταράξει όλον τον κόσμο. Ο Θεός μέσω των αγγελιοφόρων Του θα το κάνει ξεκάθαρο σε όλους, η ζωή τους θα μαρτυρά την αλήθεια: “Εδώ είναι η υπομονή των αγίων· εδώ είναι εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού” (Αποκάλυψη 14:12). Θα τηρούν τις εντολές του Θεού, συμπεριλαμβανομένης και της τέταρτης (του Σαββάτου), παρά την πίεση και το διωγμό του θηρίου.

Το πιστό υπόλοιπο θα αντιμετωπίσει οικονομικές απειλές και στο τέλος ένα θανατικό διάταγμα για εκείνους που αρνούνται να τιμήσουν το ‘Σάββατο’ της πρώτης ημέρας του θηρίου. Ας έχουμε όμως υπόψη μας ότι το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποια ημέρα είναι η σωστή ημέρα λατρείας. Οι ημέρες λατρείας είναι σύμβολα αφοσίωσης, η μία προς τον Ιησού και το ευαγγέλιο Του, το νόμο και την πίστη, και η άλλη προς τον αντίχριστο και το ψεύτικο ευαγγέλιο των ανθρώπινων έργων. Τα δυο στρατόπεδα θα ισχυρίζονται ότι είναι οπαδοί του Ιησού και θα αξιώνουν την Αγία Γραφή ως βάση της πίστης τους. Ο Χριστός προειδοποίησε: “Βλέπετε μήπως κάποιος σας πλανήσει· επειδή, θα έρθουν πολλοί στο όνομά μου” (Ματθαίον 24:4,5).

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΘΕΣΠΙΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ;