ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14Αποκάλυψη κεφάλαιο 14 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - το κείμενο14:1 ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗ: ΤΟ ΑΡΝΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ 144.000ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ14:2-5 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ14:6 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΗ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ ΘΥΣΙΑ14:7 ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΔΟΞΑ Σ’ ΑΥΤΟΝΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ;ΠΟΙΟΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΘΕΣΠΙΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ;14:8 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ14:9-12 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ14:15 ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ14:13 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ;14:14-20 Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

“Φοβηθείτε τον Θεό, και δώστε δόξα σ’ αυτόν, επειδή ήρθε η ώρα της κρίσης του· και προσκυνήστε αυτόν, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των νερών” Αποκάλυψη 14:7. Οι άνθρωποι του κόσμου, που έχουν αγνοήσει τον Θεό ή Τον έχουν λατρέψει μάταια, καλούνται με αυτή την αναγγελία να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή και να ανταποδώσουν στο Θεό τον σεβασμό, το δέος και τη δόξα που Του αξίζει, για να κατανοήσουν ότι η ώρα της κρίσης έχει ήδη φθάσει.

Η κρίση των τελευταίων ημερών αποτελείται από δύο μέρη, τη διερευνητική και για την εκτελεστική κρίση, τα οποία έχουν δύο και τρεις φάσεις αντίστοιχα. Η πρώτη φάση της διερευνητικής κρίσης (παρουσιάστηκε στα κεφάλαια 4-7), συμβαίνει πριν την έλευση του Χριστού. Είναι “η κρίση (που) δόθηκε στους αγίους του Υψίστου”, ώστε να “παίρνουν τη βασιλεία” (Δανιήλ 7:22). Είναι προφανές ότι αυτή η φάση της κρίσης συμβαίνει πριν τη Δευτέρα Παρουσία, επειδή όπως είπε ο ίδιος, “ ο μισθός μου είναι μαζί μου” (Αποκάλυψη 22:12), υποδηλώνοντας ότι όλα έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.[1]

Η δεύτερη φάση της διερευνητικής κρίσης συμβαίνει στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού που περιγράφεται στην Αποκάλυψη 20:4-6, στην οποία οι αναστημένοι άγιοι θα κρίνουν εκείνους που δεν είχαν μέρος στην πρώτη ανάσταση μαζί με τους έκπτωτους αγγέλους. Αυτή η φάση αναφέρεται από τον απόστολο Παύλο: “Δεν ξέρετε ότι οι άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο;... Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε αγγέλους;” (Α΄ Κορινθίους 6:2,3).

Η εκτελεστική κρίση, στην οποία εκτελούνται οι καταδίκες που εκδόθηκαν στη διερευνητική κρίση, έχει τρείς φάσεις. Η πρώτη φάση συμβαίνει στη διάρκεια των γεγονότων των επτά σαλπίγγων και της καταστροφής της Βαβυλώνας, όπως περιγράφεται στα κεφάλαια Αποκάλυψη 15-18. Η δεύτερη φάση λαμβάνει χώρα με τη Δευτέρα Παρουσία, όταν το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης θα ριχτούν στη λίμνη της φωτιάς και “οι υπόλοιποι (εκείνοι που αντιτίθονταν στον Χριστό) φονεύθηκαν με τη ρομφαία του καθήμενου επάνω στο άλογο, η οποία έβγαινε από το στόμα του” (Αποκάλυψη 19:11-21). Η τελευταία φάση της εκτελεστικής κρίσης συμβαίνει “όταν θα συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια”. Ο Ιωάννης βλέπει “τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, να στέκονται μπροστά στον Θεό· και ανοίχθηκαν τα βιβλία... και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γραμμένα μέσα στα βιβλία, σύμφωνα με τα έργα τους... και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχθηκε στη λίμνη της φωτιάς” (Αποκάλυψη 20:7,11-15).

“Η ώρα της κρίσης” που αναφέρεται στην Αποκάλυψη 14:7 αφορά στην πρώτη φάση της διερευνητικής κρίσης. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δίδεται στο πλαίσιο του τελευταίου καλέσματος “σ’ αυτούς που κατοικούν επάνω στη γη” να “φοβηθούν τον Θεό, και να δώσουν δόξα σ’ αυτόν” , με άλλα λόγια, ένα τελευταίο κάλεσμα σε μετάνοια. Η μετάνοια είναι δυνατή μόνο στη διάρκεια της πρώτης φάσης της διερευνητικής κρίσης, οι άλλες φάσεις της κρίσης συμβαίνουν μετά το κλείσιμο της θύρας της χάρης. (βλ. 5: Η Διερευνητική Κρίση και 15:5-8 Το κλείσιμο της θύρας της χάρης ).

Στο τέταρτο κεφάλαιο είδαμε ότι η διερευνητική κρίση συμβολιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη από τη λειτουργία της Ημέρας του Εξιλασμού. Εκείνη την ημέρα ο λαός που είχε πάει στο αγιαστήριο στη διάρκεια του έτους για να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους και να προσφέρουν θυσίες, έπρεπε να “ταπεινώσουν τις ψυχές τους”. “Σ’ αυτή την ημέρα ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για σας, για να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από όλες τις αμαρτίες σας μπροστά στον Κύριο...” (Λευιτικό 16:30, 16). Αυτή η τελική εξιλέωση και ο καθαρισμός του αγιαστηρίου συμβόλιζε τη διερευνητική κρίση που γίνεται στο ουράνιο αγιαστήριο, όταν οι άγγελοι επιβεβαιώνουν ότι εκείνοι που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής έχουν παραμείνει πιστοί. Στο Δανιήλ 7 αυτή η κρίση παρουσιάζεται με τη δήλωση: “Το κριτήριο κάθισε, και τα βιβλία ανοίχτηκαν... και η κρίση δόθηκε στους αγίους του Υψίστου” (Δανιήλ 7:10, 22). Στο Δανιήλ 8:14 η ίδια φάση της κρίσης αναφέρεται με την πρόταση: “Μέχρι 2.300 ημερονύκτια· τότε, το αγιαστήριο θα καθαριστεί”. Μια μελέτη αυτών των προφητειών μας βοηθά να εντοπίσουμε τη χρονολογία ( “την ώρα” ) που θα ξεκινήσει η ουράνια κρίση.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ;[1] “Και δέστε, έρχομαι γρήγορα, και ο μισθός μου είναι μαζί μου, για να αποδώσω σε κάθε έναν όπως θα είναι το έργο του” (Αποκάλυψη 22:12). Βλ. επίσης Ησαΐας 40:10, 62:11, Ματθαίον 16:27.