ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14Αποκάλυψη κεφάλαιο 14 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - το κείμενο14:1 ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗ: ΤΟ ΑΡΝΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ 144.000ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ14:2-5 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ14:6 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΗ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ ΘΥΣΙΑ14:7 ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΔΟΞΑ Σ’ ΑΥΤΟΝΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ;ΠΟΙΟΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΘΕΣΠΙΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ;14:8 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ14:9-12 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ14:15 ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ14:13 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ;14:14-20 Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

14:1 ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗ: ΤΟ ΑΡΝΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ 144.000

Το χιαστό ρητορικό σχήμα δείχνει ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης έχει δυο κορυφώσεις (βλ. ενότητα 1: Το Χιαστό Ρητορικό Σχήμα ). Η πρώτη κορύφωση βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου 13, όπου παρουσιάζονται η εικόνα, το χάραγμα και ο αριθμός του Θηρίου. Αυτό υποδηλώνει ότι η πρώτη ενότητα του βιβλίου σχετίζεται με τις προσπάθειες του Σατανά να καταβάλει το βασίλειο του Θεού. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών του εκδηλώνονται στην προοδευτική διαφθορά της Εκκλησίας, όπως αυτή σκιαγραφείται στα μηνύματα προς τις επτά εκκλησίες, στην πρόκληση του Σατανά για το άνοιγμα του βιβλίου της ζωής στο πέμπτο κεφάλαιο, στις καταστροφικές πληγές του Σατανά στις επτά σάλπιγγες, στη δολοφονία των δυο μαρτύρων στο κεφάλαιο 11 και στις άγριες επιθέσεις του θηρίου από τη θάλασσα και του θηρίου από τη γη.

Στην πρώτη κορύφωση βλέπουμε το χαρακτήρα του Σατανά να ξεδιπλώνεται πλήρως μέσα από το ψεύτικο πολιτικοθρησκευτικό σύστημα με θαύματα και πλάνες, το οποίο απαιτεί και επιβάλει τη συμμόρφωση με ‘θρησκευτικές’ απαιτήσεις, χρησιμοποιώντας οικονομική πίεση και τέλος την απειλή του θανάτου. Στο παρασκήνιο βρίσκεται ο Σατανάς – ο αόρατος δράκοντας αντιπροσωπεύεται από το θηρίο από τη θάλασσα και από το θηρίο από τη γη, που συμβολίζουν τα πολιτικοθρησκευτικά συστήματα με ηγέτες και οπαδούς που εκτελούν τους σκοπούς του Σατανά.

Η αντίστοιχη κορύφωση στη δεύτερη ενότητα της Αποκάλυψης βρίσκεται στο κεφάλαιο 14, το οποίο ξεκινά παρουσιάζοντας “ένα Αρνίο, που στεκόταν επάνω στο βουνό Σιών, και μαζί του 144.000, που είχαν το όνομά του και το όνομα του Πατέρα του γραμμένο επάνω στα μέτωπά τους” Αποκάλυψη 14:1 . Ο Θεός είναι το κεντρικό πρόσωπο και μολονότι θα μπορούσε να απεικονίζεται με αμέτρητους τρόπους παρουσιάζεται, στη κορύφωση της Μεγάλης Διαμάχης, ως ο Χριστός, ο Αμνός του Θεού. Σε μια εντυπωσιακή αντίθεση με τον απατηλό, καταπιεστικό χαρακτήρα του Σατανά, ο Θεός απεικονίζεται ως Σωτήρας που θυσιάστηκε για την αμαρτωλή ανθρωπότητα.

Ακριβώς όπως ο χαρακτήρας και οι σκοποί του Σατανά αντανακλούνται στους οπαδούς του στο σύστημα του θηρίου, έτσι και το Αρνίο αντανακλάται στους εκπροσώπους του - τους “144.000 που είχαν το όνομα Του και το όνομα του Πατέρα Του γραμμένο επάνω στα μέτωπά τους” . Η ομάδα αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο έβδομο κεφάλαιο, όταν σφραγίστηκαν στα μέτωπά τους “από κάθε φυλή των γιων Ισραήλ” (Αποκάλυψη 7:4). Στο ενδέκατο κεφάλαιο οι 144.000 εμφανίζονται και πάλι ως οι δύο μάρτυρες, δίνοντας μια ισχυρή μαρτυρία στο λαό του Θεού που βρίσκεται στη Βαβυλώνα (βλ. ενότητα 11:3-6 Ποιοι Είναι οι Δύο Μάρτυρες; ). Παρουσιάζονται ξανά στην Αποκάλυψη 15:2-4 στη “γυάλινη θάλασσα”[1] να χαίρονται τη νίκη τους εναντίον του θηρίου, ακόμα και όταν πρόκειται να ξεχυθούν οι επτά τελευταίες πληγές. Οι 144.000 παρουσιάζονται για τελευταία φορά στο κεφάλαιο 18, ως “έναν άγγελο που κατέβαινε από τον ουρανό”, ο οποίος “έκραξε δυνατά με ισχυρή φωνή” στο λαό του Θεού που βρίσκεται στη Βαβυλώνα, λέγοντας: “Βγείτε έξω απ’ αυτή, ο λαός μου” (Αποκάλυψη 18:1-4).[2]

Με τόσες σημαντικές αναφορές δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι 144.000 βρίσκονται στην καρδιά της αποκορύφωσης του βιβλίου της Αποκάλυψης. Είναι όμως σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι ήρωες της Αποκάλυψης δεν είναι οι άνθρωποι αλλά - το “Αρνίο” και ο “Πατέρας Του” είναι στο κέντρο της προσοχής μας. Οι 144.000 ήταν απελπισμένοι αμαρτωλοί όπως όλοι οι άνθρωποι και μόνο η χάρη του Θεού τους οδήγησε σε μετάνοια, τους έδωσε τη νίκη εναντίον της αμαρτίας και τους κατέστησε ικανούς να μείνουν πιστοί εν όψει της αφόρητης πίεσης στη Μεγάλη Θλίψη.[3] Μέσω της χάρης Του αποκαλύπτουν τον Ιησού, όπως πραγματικά είναι, ξεσκεπάζοντας τα ψέματα και τις παρανοήσεις που ο Σατανάς πλασάρει στον κόσμο.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ[1] Στις περιγραφές των 144.000 στο κεφάλαιο 14 και των νικητών στο κεφάλαιο 15 αναφέρονται κιθάρες. Οι 144.000 στέκονται “μπροστά στο θρόνο”. Η γυάλινη θάλασσα στην οποία στέκονται οι νικητές, βρίσκεται επίσης μπροστά στο θρόνο. (Αποκάλυψη 4:6, 7:9, 14:3). Οι 144.000 μεταδίδουν το μήνυμα του τρίτου αγγέλου, για να νικήσουν “το θηρίο και την εικόνα του, και... το χάραγμα” (Αποκάλυψη 14:9). Εκείνοι που στέκονται στη γυάλινη θάλασσα” “νίκησαν ενάντια στο θηρίο κι ενάντια στην εικόνα του κι ενάντια στο χάραγμα του” (Αποκάλυψη 15:2). Η ομάδα των νικητών περιλαμβάνει τους αγγελιοφόρους (144.000) αλλά και εκείνους που δέχτηκαν το μήνυμα (το μεγάλο πλήθος).

[2] Το μήνυμα αυτού του ισχυρού αγγέλου είναι το ίδιο (“βγείτε από την Βαβυλώνα”) με το μήνυμα των 144.000 (Αποκάλυψη 14:8).

[3] Βλ. Ρωμαίους 2:4, Α’ Κορινθίους 15:57, Αποκάλυψη 14:12.