ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13Αποκάλυψη κεφάλαιο 13 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - το κείμενο13:1,2 ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 7ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΟ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ13:3 Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΛΗΓΗΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΗ ΠΛΗΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ13:11,12 ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ13:11 ΑΡΝΙ Ή ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ;13:13,14 ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ13:15 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ13:16,17 ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ13:18 ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ666, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ

13:15 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ

Ποιος είναι ο σκοπός του θηρίου από τη γη, σε αυτή την απάτη; Είναι να πείσει “εκείνους που κατοικούσαν επάνω στη γη να κάνουν μια εικόνα στο θηρίο, που έχει την πληγή της μάχαιρας, και έζησε. Και του δόθηκε η ικανότητα να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε η εικόνα του θηρίου να μιλήσει, και να κάνει, όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου, να θανατωθούν” Αποκάλυψη 13:14,15. Μια εικόνα ομοιάζει με αυτό που απεικονίζει, έτσι η εικόνα του θηρίου, που θα φτιαχτεί από το θηρίο από τη γη (ΗΠΑ) θα έχει τα χαρακτηριστικά του θηρίου από τη θάλασσα (Ρωμαιοκαθολική εκκλησία του Μεσαίωνα).

Πρώτον, το θηρίο από τη θάλασσα ήταν μια θρησκευτική δύναμη και είχε σχέση με τη λατρεία. “Και προσκύνησαν το θηρίο... και θα το προσκυνήσουν όλοι αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη” (Αποκάλυψη 13:4,8). Παρομοίως, η “εικόνα του θηρίου” εμπλέκεται στη λατρεία: “Και έκανε (το θηρίο από τη γη ) τη γη κι εκείνους που κατοικούν σ’ αυτή να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο” (Αποκάλυψη 13:12). Παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν “ένα διαχωριστικό τείχος” ανάμεσα στη θρησκεία και το κράτος, αυτή η προφητεία δείχνει ότι το τείχος θα γκρεμιστεί και η κυβέρνηση της Αμερικής, παρακινούμενη από την εκκλησία, θα νομοθετήσει και θα επιβάλει μια συγκεκριμένη θρησκευτική συμπεριφορά.

Δεύτερον, το θηρίο από τη θάλασσα είναι μια παγκόσμια πολιτική δύναμη: “και του δόθηκε εξουσία επάνω σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος” (Αποκάλυψη 13:7). Στην ακμή της εξουσίας της τον Μεσαίωνα, η Ρωμαϊκή Εκκλησία εξουσίαζε όλον τον κόσμο μέσω των Ευρωπαίων υπηκόων. Το θηρίο από τη γη με την εικόνα που θα φτιάξει, θα εξουσιάζει επίσης σε παγκόσμιο πολιτικό επίπεδο: “Και ενεργούσε ολόκληρη την εξουσία του πρώτου θηρίου” (εδ. 7) και θα ελέγχει το διεθνές εμπόριο: “Και έκανε... και να μη μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του” (εδ. 17). Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν σίγουρα να ασκήσουν διεθνή εμπορικό έλεγχο. Μετά την πτώση του κομμουνισμού, οι ΗΠΑ αποτελούν τη μόνη εμπορική και στρατιωτική υπερδύναμη, με εξουσία και επιρροή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το θηρίο από τη θάλασσα εκμεταλλεύεται αυτή τη στρατιωτική δύναμη, για να επιβάλει τα σχέδια του στον κόσμο - “Προσκύνησαν το θηρίο, λέγοντας: Ποιος είναι όμοιος με το θηρίο; Ποιος μπορεί να πολεμήσει μαζί του;” (Αποκάλυψη 13:4). Το θηρίο από τη γη δεν έχει δικά του σχέδια, αλλά χρησιμοποιεί την υπερδύναμή του για να “ενεργήσει ολόκληρη την εξουσία του πρώτου θηρίου... και έκανε τη γη κι εκείνους που κατοικούν σ’ αυτή να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, του οποίου η θανατηφόρα πληγή θεραπεύθηκε” (Αποκάλυψη 13:12). Με άλλα λόγια, στον έσχατο καιρό οι ΗΠΑ θα είναι το στρατιωτικό όπλο του συστήματος της Βαβυλώνας (του θηρίου) και αφού έχει την πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη που υπήρξε ποτέ, βρίσκεται σε μια μοναδική θέση να επιβάλει τα θρησκευτικά σχέδια του θηρίου από τη θάλασσα στον υπόλοιπο κόσμο.

Το θηρίο από τη θάλασσα ήταν μια βλάσφημη δύναμη - “Και του δόθηκε στόμα που μιλούσε μεγάλα, και έλεγε λόγια βλασφημίας” (Αποκάλυψη 13:5). Βλασφημία σημαίνει να αποδίδονται σε ανθρώπους χαρακτηριστικά και προνομία που ανήκουν αποκλειστικά στον Θεό,[1] χλευάζοντας το λόγο και τη δύναμη του Θεού,[2] γνωρίζοντας το νόμο του Θεού, καταπατώντας τον όμως δημοσίως.[3] Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι η βλάσφημη προσπάθεια του παπισμού να μεταβάλει το νόμο του Θεού, όπως περιγράφεται στο Δανιήλ 7 (βλ. 13: O Στόχος του Θηρίου να Αλλάξει το Νόμο του Θεού ). Φτιάχνοντας μια εικόνα στο θηρίο, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις ίδιες βλάσφημες προσπάθειες, διεκδικώντας τα προνόμια του Θεού, χλευάζοντας το λόγο Του, νομοθετώντας και επιβάλλοντας αλλαγές στο νόμο Του (αυτό το σημείο θα επεξηγηθεί στην ενότητα 13:16,17 Το Χάραγμα του Θηρίου ).

Το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα του θηρίου από τη θάλασσα είναι οι διωγμοί ενάντια των αγίων - “Του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους αγίους, και να τους νικήσει” (Αποκάλυψη 13:7). Ο πόλεμος εναντίον των αγίων στον Μεσαίωνα είναι το κεντρικό θέμα της προφητείας των 1260 ετών του Δανιήλ 7 και της Αποκάλυψης 12 - “Το κέρας (δηλ. το θηρίο) έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε εναντίον τους… και (δόθηκε) στο χέρι του μέχρι καιρόν και καιρούς, και μισόν καιρό” (Δανιήλ 7:21,25).[4] Παρομοίως, το θηρίο από τη γη θα είναι μια καταδυναστευτική δύναμη μέσω της εικόνας του - “Και του δόθηκε η ικανότητα να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου… και να κάνει, όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου, να θανατωθούν” (Αποκάλυψη 13:15). Αυτή η προφητεία δείχνει ότι στον έσχατο καιρό οι ΗΠΑ θα γίνουν σαν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Μεσαίωνα, διώκοντας εκείνους που πιστεύουν πραγματικά στον Χριστό.

Η Αποκάλυψη 17:1-6 δείχνει ότι το θηρίο από τη θάλασσα είναι μια εκκλησία που ελέγχει μια ισχυρή πολιτική οντότητα που διώκει το λαό του Θεού. Η εικόνα του θηρίου θα είναι επίσης μια ένωση της εκκλησίας και του κράτους. Από τη στιγμή που συστήνεται από το θηρίο από τη γη, η εικόνα του θηρίου θα είναι μια καταδιωκτική ένωση εκκλησίας και κράτους, που θεσμοθετείται από τις ΗΠΑ. Θα απαιτεί συμμόρφωση με τις θρησκευτικές απαιτήσεις της Ρωμαιοκαθολικής θρησκείας υπό την απειλή θανάτου για όποιον δεν επιδεικνύει υπακοή ( “Και έκανε τη γη κι εκείνους που κατοικούν σ’ αυτή να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, του οποίου η θανατηφόρα πληγή θεραπεύθηκε” Αποκάλυψη 13:12). Σε όλη την ιστορία οι ΗΠΑ δεν ενεπλάκησαν, σε επίσημο επίπεδο, με θρησκευτικά θέματα, αυτή όμως η προφητεία δείχνει ότι, αν και φαίνεται απίστευτο τώρα, η κατάσταση θα αλλάξει και οι ΗΠΑ θα γίνουν ο διώκτης του πιστού υπόλοιπου του Θεού.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 13:16,17 ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ[1] Οι Φαρισαίοι κατηγόρησαν τον Χριστό ότι βλασφήμησε, επειδή αποκάλεσε τον εαυτό του “γιο του Θεού” (Ιωάννην 10:30-33, 8:58,59, Ματθαίον 26:64,65) και ισχυρίστηκε ότι έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες (Μάρκον 2:5-7).

[2] Στο σταυρό οι Φαρισαίοι χλεύασαν τον ισχυρισμό του Χριστού ότι θα ανοικοδομήσει το ναό (το σώμα Του) σε τρεις μέρες (Μάρκον 15:29) και ο ασεβής κλέφτης στο σταυρό Τον χλεύασε που δεν μπορούσε να σώσει τον εαυτό Του (Λουκάν 23:39). Οι προσβολές αυτές ονομάζονται βλασφημία.

[3] “Εσύ που καυχάσαι στον νόμο, ατιμάζεις τον Θεό με την παράβαση του νόμου; Επειδή, όπως είναι γραμμένο, το όνομα του Θεού εξαιτίας σας δυσφημείται ανάμεσα στα έθνη” Ρωμαίους 2:23,24.

[4] Βλ. επίσης Δανιήλ 11:35, Αποκάλυψη 12:13-17.