ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13Αποκάλυψη κεφάλαιο 13 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - το κείμενο13:1,2 ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 7ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΟ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ13:3 Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΛΗΓΗΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΗ ΠΛΗΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ13:11,12 ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ13:11 ΑΡΝΙ Ή ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ;13:13,14 ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ13:15 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ13:16,17 ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ13:18 ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ666, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Το γεγονός ότι το θηρίο από τη θάλασσα ταυτίζεται με το Μικρό Κέρας μας βοηθά να προσδιορίσουμε τα σχέδια του - “Θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους” (Δανιήλ 7:25). Προφανώς δεν αναφέρεται σε ανθρώπινους ή πολιτικούς νόμους, από τη στιγμή που όλα τα κράτη συνεχώς αλλάζουν τη νομοθεσία τους. Αναφέρεται στην προσπάθεια της δύναμης αυτής να αλλάξει το νόμο του Θεού και ιδιαίτερα τις τέσσερις πρώτες εντολές που αφορούν στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό.

Η πρώτη εντολή “Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από Μένα” (Έξοδος 20:3), απαγορεύει τη λατρεία οποιουδήποτε άλλου εκτός του αληθινού Θεού, ο οποίος “δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σ’ αυτά” (εδ. 11). Στην Αποκάλυψη 13:3 όμως διαβάζουμε ότι “θαύμασε ολόκληρη η γη που ήταν πίσω από το θηρίο. Και προσκύνησαν τον δράκοντα, που έδωσε εξουσία στο θηρίο, και προσκύνησαν το θηρίο” (Αποκάλυψη 13:3,4). Αυτή η λατρεία δεν βασίζεται στην αγάπη προς τον Θεό, αλλά στην εξουσία, στον φόβο και τις απειλές: “Ποιος είναι όμοιος με το θηρίο; Ποιος μπορεί να πολεμήσει μαζί του;... και έκανε τη γη κι εκείνους που κατοικούν σ’ αυτή να προσκυνήσουν το θηρίο” (εδ. 4,12).

Η δεύτερη εντολή απαγορεύει τη δημιουργία και τη λατρεία οποιουδήποτε ειδώλου. Το δεύτερο θηρίο της Αποκάλυψης 13 όμως, πλανά και οδηγεί “αυτούς που κατοικούσαν επάνω στη γη να κάνουν μια εικόνα στο θηρίο, που έχει την πληγή της μάχαιρας, και έζησε (το θηρίο από τη θάλασσα). Και του δόθηκε η ικανότητα να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε η εικόνα του θηρίου να μιλήσει, και να κάνει, όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να θανατωθούν” (Αποκάλυψη 13:14,15).

Η τρίτη εντολή αναφέρει: “Μην πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια” (Έξοδος 20:7). Το θηρίο από τη θάλασσα, περιφρονώντας το νόμο, “άνοιξε το στόμα του σε βλασφημία ενάντια στον Θεό, να βλασφημήσει το όνομά του, και τη σκηνή του, κι αυτούς που κατοικούν μέσα στον ουρανό” (Αποκάλυψη 13:6).

Το “μικρό κέρας” (θηρίο από τη θάλασσα) “θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους”. Η εντολή που αφορά στους ‘καιρούς’ είναι η τέταρτη εντολή του Σαββάτου. Θα δούμε παρακάτω ότι η τέταρτη εντολή είναι ένας ιδιαίτερος στόχος για το θηρίο, επειδή αναγνωρίζει την εξουσία του Θεού ως Δημιουργού και Σωτήρα.

Από τη στιγμή που το θηρίο είναι εκτελεστικό όργανο του Σατανά, είναι πολύ φυσικό να επιτεθεί στο νόμο του Θεού. Ο νόμος του Θεού εκθέτει και καταδικάζει τη φιλοδοξία του Σατανά να πάρει τη θέση του Θεού. Γι’ αυτό το λόγο ο απόστολος Παύλος τον αποκαλεί “άνομο”. “Ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίο ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του, και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του· ο οποίος θα έρθει με ενέργεια του σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους” (Β΄ Θεσσαλονικείς 2:8,9). Η ‘ανομία’ του θηρίου από τη θάλασσα, αντανακλά τη φιλοδοξία του Σατανά να καταστρέψει το νόμο του Θεού: “Καθένας που πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία· επειδή, η αμαρτία είναι η ανομία... Αυτός που πράττει την αμαρτία είναι από τον διάβολο, επειδή ο διάβολος απαρχής αμαρτάνει” (Α’ Ιωάννου 3:4,8).

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 13:3 Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΛΗΓΗ