ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13Αποκάλυψη κεφάλαιο 13 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - το κείμενο13:1,2 ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 7ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΟ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ13:3 Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΛΗΓΗΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΗ ΠΛΗΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ13:11,12 ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ13:11 ΑΡΝΙ Ή ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ;13:13,14 ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ13:15 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ13:16,17 ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ13:18 ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ666, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ

ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 7

Το όραμα των άγριων ζώων στο Δανιήλ 7 προσθέτει περισσότερες πληροφορίες στο όραμα του Δανιήλ 2, της μεγάλης εικόνας που είχε σχήμα ανθρώπου και απαρτιζόταν από διάφορα μέταλλα. Τα διαφορετικά μέταλλα της εικόνας αντιπροσωπεύουν τις παγκόσμιες αυτοκρατορίες που κυριαρχούσαν και καταπίεζαν το λαό του Θεού από την εποχή του Δανιήλ μέχρι τις έσχατες ημέρες. Το κεφάλι από χρυσό συμβολίζει τη Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, το στήθος από ασήμι συμβολίζει τη Μηδοπερσική αυτοκρατορία, η χάλκινη κοιλιά συμβολίζει την Ελληνική αυτοκρατορία, οι σιδερένιες κνήμες συμβολίζουν την ειδωλολατρική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, τα δύο πόδια που αποτελούνται από σίδερο και πηλό συμβολίζουν τις δυνάμεις της Ευρώπης ενωμένες υπό τον παπισμό. Βλ. Παράρτημα 11 για περισσότερες πληροφορίες.

Στο Δανιήλ 7 ο προφήτης βλέπει τέσσερα άγρια ζώα να ανεβαίνουν από τη “Μεγάλη θάλασσα”. Το πρώτο μοιάζει με λιοντάρι, συμβολίζοντας ξανά τη Βαβυλώνα. Το δεύτερο μοιάζει με αρκούδα, συμβολίζοντας τη Μηδοπερσία. Το τρίτο ζώο είναι μια λεοπάρδαλης με τέσσερα κεφάλια που αντιπροσωπεύει τη διαιρεμένη Ελληνική αυτοκρατορία στα τέσσερα βασίλεια. Το τέταρτο ζώο είναι ένα τρομακτικό θηρίο που ο Δανιήλ δεν έχει αντικρύσει ποτέ ξανά, με “μεγάλα σιδερένια δόντια, κατέτρωγε και κατεσύντριβε, και καταπατούσε το υπόλοιπο με τα πόδια του” (Δανιήλ 7:7). Αυτό το τρομερό θηρίο, συμβολίζει τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Από αυτό το τρομερό ζώο βγαίνουν δέκα κέρατα και μετά “ένα άλλο μικρό κέρας ανέβηκε ανάμεσά τους… και αυτός θα διαφέρει από τους πρώτους… Και θα μιλήσει λόγια ενάντια στον Ύψιστο, και θα κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους” (Δανιήλ 7:8,24,25). Το “μικρό κέρας” αντιπροσωπεύει τον παπισμό στον Μεσαίωνα που εξουσίαζε τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που συμβολίζονται από τα δέκα κέρατα. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την εικόνα στο Δανιήλ 2 και τα ζώα στο Δανιήλ 7.

Εικόνα του Δανιήλ 2 Θηρία του Δανιήλ 7 Αυτοκρατορία
Κεφάλι από Χρυσάφι Λιοντάρι Βαβυλωνιακή
Στήθος από Ασήμι Αρκούδα Μηδοπερσική
Κοιλιά από Χαλκό Λεοπάρδαλη Ελληνική
Κνήμες από Σίδερο Τρομερό Θηρίο Παγανιστική Ρωμαϊκή
Πόδια από Σίδερο και Πηλό Δέκα Κέρατα, Μικρό Κέρας Παπική Ρωμαϊκή

Τα άγρια ζώα στο Δανιήλ 7 είχαν συνολικά επτά κεφάλια και δέκα κέρατα και ήταν τα ίδια ζώα που αποτελούσαν το θηρίο που ανεβαίνει από τη θάλασσα στην Αποκάλυψη 13. Τα επτά κεφάλια του θηρίου τη θάλασσας είναι βασικά χαρακτηριστικά που προέρχονται από τις αυτοκρατορίες που συμβολίζονται από τα ζώα. Ο Ιωάννης αναφέρει ότι το θηρίο από τη θάλασσα ήταν “όμοιο με πάρδαλη” (Αποκάλυψη 13:2), με άλλα λόγια, είχε παρόμοια χαρακτηριστικά με τη λεοπάρδαλη του Δανιήλ 7, που συμβόλιζε την Ελληνική αυτοκρατορία. Η λεοπάρδαλη είχε τέσσερα κεφάλια, που αντιπροσωπεύουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής αυτοκρατορίας: τον πολυθεϊσμό, την Ελληνική φιλοσοφία, τον διάχυτο πολιτισμό και την ένωση του κράτους με την εκκλησία. Το θηρίο από τη θάλασσα είχε “πόδια σαν αρκούδα”. Τα πόδια συμβολίζουν την εκτελεστική εξουσία. Η Μηδοπερσική αυτοκρατορία που αντιπροσωπεύεται από την αρκούδα ήταν γνωστή για την εξαιρετικά οργανωμένη ιεραρχία διακυβέρνησης και τους αμετάβλητους νόμους. “Το στόμα του (του θηρίου από τη θάλασσα) ήταν σαν στόμα λιονταριού”. Το λιοντάρι συμβολίζει τη Βαβυλώνα και το “στόμα” της Βαβυλώνας ήταν οι ιερείς και οι τελετουργίες μαγείας. Το θηρίο από τη θάλασσα είχε “δέκα κέρατα” όπως το Ρωμαϊκό θηρίο στο Δανιήλ 7 και αυτά τα κέρατα αντιπροσωπεύουν μια υπερβάλλουσα στρατιωτική ισχύ.

Το Παράρτημα 11 παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση των χαρακτηριστικών των αυτοκρατοριών και δείχνει ότι πρόκειται για τα βασικά χαρακτηριστικά του παπισμού στον Μεσαίωνα. Αυτό δεν μας εκπλήσσει καθόλου επειδή τα οράματα του Δανιήλ στα κεφάλαια 2, 7, 8 και 11, εστιάζουν στη παπική Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Η Καθολική εκκλησία του Μεσαίωνα είχε τα χαρακτηριστικά των αυτοκρατοριών: πολυθεϊσμός (οι άγιοι), θεολογία βασισμένη στην Ελληνική φιλοσοφία, διάχυτη Καθολική κουλτούρα, ένωση εκκλησίας – κράτους, ιεραρχία με τον πάπα στην κορυφή να θεσπίζει αμετάβλητους νόμους, σύστημα ιερέων με μυστηριακές τελετουργίες και ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις Ευρωπαϊκών εθνών στη διάθεσή της. Η ταυτοποίηση είναι σημαντική, επειδή ο παπισμός του Μεσαίωνα είναι το πρωτότυπο για την τελική διωκτική δύναμη των έσχατων ημερών. Θα συναντήσουμε αυτή τη δύναμη στο κεφάλαιο 17 και εκεί θα δούμε ότι είναι σχεδόν ταυτόσημη με το θηρίο που ανεβαίνει από τη θάλασσα.

Τα οράματα του Δανιήλ 2 και Δανιήλ 7

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ